Pay Transparency, EU, Lönekartläggning, lagar, jämställda löner

Big news, nya uppdateringar kring EU Pay Transparency Directive

Publicerad: 
December 22, 2022
3
min read

Pay Transparency Directive - Nu tar vi ett steg närmare målet om jämställda löner (!)

Sammanfattningsvis innebär förslaget till direktiv att arbetsgivare inom EU behöver ha en strukturerad och dokumenterad lönemodell och att modellen måste vara tillgänglig och kommunicerad med sina medarbetare. Direktivets syfte är att öka transparensen inom företag för hur man sätter lön och därigenom uppnå mer jämställda löner. EU-kommissionen beskriver regelverket om lönetransparens i fyra huvudpunkter:

Lönetransparens för arbetssökande
Arbetsgivare behöver uppge för arbetssökande vilket lönespann och vilken jobbnivå befattningen finns inom. Arbetsgivare kommer inte heller att få efterfråga vilken lön den arbetssökande har i nuvarande anställning.

Rätt till information för anställda
Anställda kommer att ha rätt att begära information från sin arbetsgivare om sin individuella lönenivå och jämföra denna med genomsnittliga lönenivåer hos arbetsgivaren. Lönestatistiken ska kunna presenteras, oavsett företagets storlek, för kategorier av arbetstagare som utför samma arbete eller arbete av lika värde. Arbetsgivaren behöver också presentera kriterier för löneutveckling för de anställda.

Offentlig redovisning av lönegap
Arbetsgivare med fler än 100 medarbetare ska offentligt redovisa vilket lönegap som finns bland deras anställda.

Lönekartläggning
Om redovisningen av lönedata visar ett större gap mellan kvinnors och mäns löner än 5 % måste arbetsgivare genomföra en lönekartläggning och analys tillsammans med representanter för arbetstagarna.

Daniel Edenholm - Grundare Sysarb & Föreläsare
Jag stämmer in i EU-kommissionens välkomnande av den politiska överenskommelsen för “Pay Transparency Directive”. Det här har förutsättningar för att bli riktigt, riktigt bra, säger Sysarbs grundare Daniel Edenholm.

Direktivet har fortfarande inte fastställts. Det återstår att texten formellt antas av ministerrådet och Europaparlamentet. Därefter har respektive land i EU tre år på sig att införa regelverket i nationell lagstiftning.Läs EU-kommissionens pressmeddelande här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7739

Vill du veta mer om direktivet, hur du bör förbereda dig eller komma igång med er lönekartläggning? Boka ett kostnadsfritt möte med oss!