jämställdhet, lönekartläggning, lön

Detta innebär Diskrimineringsombudsmannens nya ändring

Publicerad: 
January 5, 2022
1
min read

DO:s uppdrag är att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Från 1 januari öppnar DO upp för enskilda individer att anmäla händelser som upplevs diskriminerande direkt till myndigheten. Inom arbetslivet försvinner nu det ”filter” som fackliga organisationer utgjort då dessa har haft uppdraget att driva ärendena förhandlingsvägen först (en möjlighet som fortfarande finns kvar). DO aviserar att det inte är säkert att alla ärenden kommer kunna drivas vidare i domstol, men på detta sätt förväntas DO få en tydligare bild av vilka samhällsområden som behöver få särskilt fokus för deras verksamhet. Vi uppmärksammar att enskilda medarbetare nu kan anmäla arbetsgivare om de bedömer att arbetet med aktiva åtgärder utförs bristfälligt. I detta arbete ingår lönekartläggning.

Daniel Edenholm, CEO

Källa: Diskrimineringsombudsmannen