Jämställdhet

Boka demo

Arkiv

Jämställdhet

Utmana det dolda lönegapet och främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Att det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män på̊ den svenska arbetsmarknaden är ingen nyhet – enligt siffror från...

Jämställdhet

Distansarbete – vilka är dess effekter på lönejämställdheten?

Sedan pandemin har den globala arbetskraften genomgått ett skifte mot ett mer etablerat och accepterat distansarbete. Utbudet av digitala verktyg...

eu-flagga
Guider

Uppdateringar kring EU Pay Transparency Directive

Pay Transparency Directive – Nu tar vi ett steg närmare målet om jämställda löner (!) Sammanfattningsvis innebär förslaget till direktiv...

Tom plånbok
Jämställdhet

Kvinnor arbetar gratis. Borde vi inte ha kommit längre 2021?

Se coronapandemin som en väckarklocka Coronapandemin är en kris som inte bara bidragit till en rad negativa konsekvenser inom hälsoaspekten,...

Man pratar i telefon
Jämställdhet

Därför är policyer viktiga ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv

Många tycker kanske policyer låter torrt och tråkigt – läser någon ens? Här berättar vi hur policyer skapar en mer...

Alperna
Jämställdhet

Har du koll på Schweiz nya jämställdhetslag?

Den reviderade schweiziska jämställdhetslagen trädde i kraft 1 juli 2020. Ändringarna kräver att schweiziska arbetsgivare ska göra jämställdhetsanalyser av löner...