Rapporten: Det dolda lönegapet

Sysarb presenterar stolt rapporten ”Det dolda lönegapet — föräldraskapets finansiella vinnare och förlorare”. Denna rapport syftar till att sätta strålkastarljus på är det faktum att det finns en strukturell och etablerad diskriminering kopplat till totalinkomsten efter ett yrkesliv. Den är både orättvis och djupt snedfördelad mellan könen där kvinnorna återigen blir de finansiella förlorarna. I denna rapport lyfts orsakerna till den skeva inkomstfördelningen samt dess förödande konsekvenser.

Vi vill med denna rapport skicka en tydlig passning till landets folkvalda. Det är dags att börja prata om det dolda lönegapet. Vi utkräver en rakryggad lagstiftning som genererar faktisk förändring.

Sysarb har varit en pådrivande jämställdhetsaktör sen 2005. Varje dag analyserar vi runt omkring en miljon löner i vår plattform. Rapporten är framtagen av Sysarbs egna Data Analytics team samt av våra Pay Equity Experts. 

För frågor kring rapporten — kontakta Elin Strömberg, kommunikationschef på Sysarb
elin.stromberg@sysarb.se