rättvisa löner

Partners

At Sysarb, we believe in growing together. Explore the opportunity to partner up with one of Europe´ s fastest growing SaaS-company.

Some of our amazing partners

 Lönekartläggning kund – Toyota Lönekartläggning kund – MTV Lönekartläggning kund – MTV

What type of partner are you?

Integration

Sysarb is constantly looking for platform providers that can expand our range of services. By establishing integrations via APIs, we can create a unique customer experience and add value to both our plattforms.

Affiliate

Through "Sysarb's affiliate program", you can connect us to potential customers by using  a reference link. When your lead become a customer, you will be rewarded with a kickback.

Friends of Sysarb

Through this partnership you get an education and access to the market's leading tool. Streamline and improve your work while you get the most essential KPIs presented to be able to demonstrate the impact of your work.
Lönekartläggning - första vy

Integrationer

Sysarb är ständigt på jaktefter plattformsleverantörer som kompletterar vårt tjänsteerbjudande. Genom attetablera en direktintegration via API:er kan vi skapa unika upplevelser och ettmervärde till våra kunder. En framgångsrik integrationspartner gör det enkeltför sina kunder att ta del av Sysarb men fortsatt arbeta i sitt befintligasystem. Vill du veta mer, klicka här.

Affiliate

Tjäna pengar med ”Sysarbs affiliateprogram”, genom din alldeles egna referenslänk driver du potentiella kunder ochnär en kund signar upp sig får du en kickback. Enklare blir det inte, klicka här för prata med vårpartnership manager.
Lönekartläggning - Arbetsvärderings mall
Lönekartläggning - Analysverktyget

Friends of Sysarb

Bli en del av vårtpartnernätverk där vi tillsammans lyfter varandra, genom att prata gott och rekommenderavarandra precis som riktiga vänner gör. Genom detta drar vi stor nytta avvarandras lösningar. Marknadsaktiviteter som ”webinar” och ”gästbloggar” äralltid spännande för att sprida varandras plattformar i största möjliga mån. Klicka här för att bli en del avfriends of Sysarb redan idag.

Grow with Sysarb

Maximize utilization and add value

By creating an integration, we both can provide our customers with a seamless and smooth transmission of data between our platforms. Offering a complete solution increases the utilization rate of both our platforms, it creates a better customer experience and ultimately reduces churn.

Increase your revenue

Partner up with Sysarb and you will be rewarded. While attracting new customers to us, you will increase your own revenue with a kickback. Depending on which partnership suits you best, the kickback models vary. Book a meeting with us and we will tailor a model that fits your company.

Reach more potential customers

By extending the range of our offer, it creates great opportunities to reach more potential customers. Through our various customer bases, we reach new markets and segments. In this way, we accelerate our growth - together.

Together we achieve greatness

We are stronger together! Book a meeting with us and we will show you how we together can increase our growth and improve our organizations!

Book a demo with us.

Know more about our services & talk with one of our experts.