Forskning 3 min Publicerat: 2024-02-22

Gartner-undersökning avslöjar:

Endast 1 av 3 finner sin lön rättvis – bristande transparens en bakomliggande orsak

En nyligen genomförd undersökning från Gartner Inc. avslöjar djupgående insikter om hur anställda ser på rättvisa och jämlikhet i lönesättningen. Siffrorna berättar att mindre än en tredjedel av de anställda känner att deras lön är rättvis och att bara 34 % anser att deras ersättning är jämlik, vilket tydligt indikerar att det är en stor skillnad mellan vad anställda förväntar sig och hur organisationer hanterar löner. Denna skillnad påverkar de anställdas engagemang negativt då de som upplever att deras lön är orättvis dels är 15 % mindre benägna att stanna kvar hos arbetsgivaren, dels är 13 % mindre engagerade i sitt jobb.

Tony Guadagni, senior principal på Gartner HR practice, förklarar att en medarbetares uppfattning om sin lön inte främst handlar om siffror utan snarare mer om förtroendet för organisationen. Förtroendet kan sjunka av faktorer som dålig företagskultur, bristande inkludering, dålig balans mellan arbete och privatliv samt orättvis behandling. Lösningen? HR behöver målmedvetet jobba för att bygga ett förtroende genom att ha en mer öppen kommunikation och att ta ett större ansvar i frågan.

Undersökningen visar att nästan 43 % av de anställda diskuterar sin lön med kollegor och att 45 % vänder sig till externa webbplatser för lönejämförelser, något som tyder på ett behov av en mer direkt och öppen kommunikation från arbetsgivarnas sida. Trots att 84 % av organisationerna utför lönekartläggningar årligen är det mindre än en tredjedel av de anställda som är medvetna om det, vilket pekar på brister i kommunikationen.

Trots att 84 % av organisationer utför lönekartläggningar årligen, är det mindre än en tredjedel
av de anställda som görs medvetna om detta.

Gartner understryker vikten av att informera anställda om hur deras lön bestäms. Att förstå lönesättningsprocessen kan öka förtroendet för organisationen med 10 % och uppfattningen om jämlika löner med 11 %. Dessutom tyder undersökningen på att HR-avdelningar behöver ta större ansvar för arbetet med jämlika löner genom att utrusta chefer med de verktyg de behöver för att kunna sätta rättvisa löner.

För att komma vidare i arbetet för rättvisa löner rekommenderas organisationer att skapa ett särskilt team som jobbar med frågan. Ett sådant team som inkluderar ledare och anställda från olika delar av organisationen kan ge den insikt och auktoritet som krävs för att på ett effektivt sätt hantera och rätta till osakliga löneskillnader.

Sammanfattningsvis behöver organisationer skapa förutsättningar för en förtroendegivande och transparent lönesättning. Genom att göra detta kan man dels förbättra hur anställda uppfattar jämlikheten kring lön, dels stärka det övergripande engagemanget och lojaliteten för organisationen – i en arbetsmarknad med hög konkurrens. En avgörande faktor för att uppnå detta mål är implementeringen av EU:s direktiv om lönetransparens (EU Pay Transparency Directive), som inte längre gör det till enbart en god praxis för företag att uppnå transparens i lönesättningen, utan ställer det som ett bindande krav för alla europeiska företag. Denna förändring motiverar företag att aktivt arbeta för att identifiera och korrigera osakliga löneskillnader, vilket bidrar till att bygga upp det förtroende och den öppenhet som är avgörande för att förbättra anställdas uppfattning om rättvisa i lönesättning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom HR och lär dig mer om vad vi brinner för – rättvis lönesättning.

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...