Forskning 2 min Publicerat: 2020-09-21

Lönerättvisa: Påverkar gemensamma upplevelser resultatet?

Det är slutet av september och många organisationer förbereder sig nu för uppstart av lönebildningsprocessen. Vad passar då bättre än att ta del av lite rykande färsk svensk forskning om individuell lönesättning?

Bakgrund

Sofia Malmrud, doktorand vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet har tillsammans med sina kollegor publicerat en unik studie om upplevd lönerättvisa. Rättviseforskning är ett stort fält inom arbets- och organisationspsykologin. Det som skiljer det svenska forskarlagets studie från andras är att de undersöker chefers och medarbetares rättviseuppfattning samtidigt. Tidigare studier har, inte helt oväntat, visat att medarbetare som förstår löneprocessen och hur de lönesätts samt uppfattar processen som sjyst och legitim trivs bättre på jobbet, presterar bättre och blir mer motiverade att bidra till organisationens måluppfyllelse.

Frågeställning

Frågan man nu ställer är om det har någon betydelse om den lönesättande chefen och dennes medarbetare uppfattar processen som rättvis i samma grad. Det vill säga om det finns en samstämmighet mellan chefens upplevelse av att hur hen agerar rättvist i lönesättningen och medarbetarens uppfattning om hen lönesätts på ett rättvist sätt. Studien har genomförts i ett svenskt företag vilket gör den extra intressant för oss i Sverige då den svenska modellen och svensk lönesättningstradition skiljer oss från omvärlden.

Resultat

Studiens resultat går helt i linje med tidigare rättviseforskning, motivationsforskning och forskning om vikten av samstämmighet i förväntningar och krav (s.k. psykologiskt kontrakt) mellan chef och medarbetare. I de fall där inte bara medarbetaren uppfattar lönesättningen som rättvis utan där också chefen upplever sig sätta lön på ett rättvist sätt, är den positiva effekten på arbetsrelaterade attityder och beteenden större. Det finns alltså mycket att vinna vad gäller goda arbetsförhållanden och goda prestationer, om löneprocessen upplevs legitim och om chefen och medarbetaren är överens om hur lönen sätts och på vilka kriterier.

Hela studien publicerades 9 september 2020. Läs hela studien här!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...