Guider 5 min Publicerat: 2023-05-15

Medarbetarsamtal, detta bör du tänka på….

Det är lätt att förenkla medarbetarsamtal och tro att de tar mer energi och tid än vad det ger. Det är fel! Medarbetarsamtal kan vara något av det viktigaste i organisationen, det är där du ser till att du ligger i enlighet med verksamhetens mål och det är också en viktig kontaktyta för att kunna säkerställa en god arbetskultur. För att du ska få ut absolut mest av dina samtal så finns det några saker du bör tänka på, låt oss kika på vad det är du inte får glömma. 

Två kvinnor dricker kaffe

Kom med en tydlig plan

Det är en hel del att tänka på och ha koll på till medarbetarsamtalet, och ja, ofta är mycket arbete förknippat med dem, men låt det inte bli en fast broms. Samtalen ska vara något trevligt som hjälper chefen och medarbetaren att säkerställa att man linjerar med företaget övergripande mål. Det behöver inte heller inkludera fler veckovisa arbetsbelastningar av ditt schema, även om du är chef för många personer (men vi återkommer till det senare).

Se på det som en aktivitet, inte bara ännu en arbetsuppgift

Inför själva intervjun så gör du klokt i att förbereda dig och varje anställd inför intervjun. För medarbetarsamtalen är mer än själva samtalet. Det finns också en del saker som bör göras före och efter samtalet, men se det som en aktivitet, inte bara ännu en arbetsuppgift. Genom goda förberedelser skapar ni rätt förutsättningar för ett kvalitativt samtal. 

Så låt oss börja med vad som händer innan mötet. Skicka dem gärna ett dokument med några frågor om dem själva, arbetet och dig som chef. Låt dem också ha ett öppet utrymme där de kan skriva ner några tankar som de skulle vilja ta upp med dig. Du fyller även i ett motsvarande dokument. Då får man ett bättre diskussionsunderlag och man ser till att inget glöms bort. 

Tips för själva samtalet

Det finns inget rätt eller fel sätt att genomföra medarbetarsamtal på, men det kan vara bra att överväga hur du tycker att det fungerar bäst för ditt företag. Vissa företag väljer att ha flera medarbetarsamtal under året, till exempel en gång i kvartalet, medan andra föredrar att ha färre men längre samtal. Det finns fördelar med båda metoderna, så det är viktigt att välja den strategi som fungerar bäst för ditt företag och dina medarbetare. Även informella samtal kan vara ett bra sätt att hålla kontakten och ge feedback. Det viktigaste är att du ger din medarbetare möjlighet att utvecklas och prestera på sitt bästa.

”Blir det mindre än en gång om halvåret blir det snabbt en ritual som inte ger så mycket tillbaka.”

Många medarbetarsamtal kan kännas formella och tråkiga, med en agenda som måste följas. Detta kan göra det svårt att ha ett öppet och ärligt samtal. Det är dock viktigt att ta upp viktiga frågor och att ge tid åt allvarliga bekymmer. Samtidigt kan det vara bra att inte låta samtalet bli för omfattande och att fokusera på de viktigaste frågorna, som en utvärdering av chef och medarbetare. Det är också bra att hålla sig till de frågor som kräver lite mer uppmärksamhet.

I ett medarbetarsamtal är det lämpligt att prata om hur det går på jobbet och hur medarbetaren presterar. Det kan också vara bra att diskutera eventuella utmaningar och möjligheter för förbättringar. Det är viktigt att komma ihåg att det är en professionell relation och att privata ärenden bör undvikas så långt det är möjligt, såvida de inte påverkar jobbet. Om det finns en personlig relation mellan chef och medarbetare kan det vara lämpligt att prata om vad som kan vara svårt utanför arbetet, eftersom det kan påverka prestanda på jobbet. Det är viktigt att utvärdera relationen och avgöra om det är en vänskaplig eller professionell relation.

Gör en plan för uppföljning

När medarbetarsamtalet är avslutat är det viktigt att du och dina medarbetare har kommit överens om vad som ska göras. Det kan vara bra att återvända till det ni har kommit överens om i informella samtal, genom att gå igenom anteckningar eller protokoll från mötet. Detta hjälper till att se om det har skett någon förbättring eller om allt är som det var innan. Det är också viktigt att ha tydliga mål och att följa upp på dem. Genom att ha klara och väldokumenterade mål finns det inget utrymme för förvirring och det blir lättare att se om man har nått dem.

Pay Equity Analysis platform


Sysarbs marknadsledande lönekartläggningsverktyg

Med vår omfattande plattform kan du enkelt skapa en transparent och effektiv lönerevisionsprocess som proaktivt förhindrar löneskillnader. Vi har utformat våra funktioner för att göra det lättare för dig att hantera löneförhandlingar och säkerställa att dina anställda känner sig rättvist belönade för sitt arbete. Boka en demo idag och starta en kostnadsfri testperiod!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom HR och lär dig mer om vad vi brinner för – rättvis lönesättning.

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...