Guider 4 min Publicerat: 2021-08-08

De vanligaste misstagen vid en lönekartläggning

Fördelarna med att göra en lönekartläggning är stora, men det finns vissa aspekter du borde ha koll på för att undvika att det blir fel. Här listar vi vanliga misstag vid en lönekartläggning!

Förutom att lönekartläggning är en laglig skyldighet ger det dessutom stora mervärden såsom ökad employeer branding, bättre underlag för cheferna i lönerevisionen, en god översikt kring lönestrukturer och förmåner i organisationen samt en god inblick i hur jämställd organisationen faktiskt är. Enligt lag ska en lönekartläggning utföras varje år – för att främja ett kontinuerligt arbete med jämställdhet. Om ni inte har gjort en korrekt lönekartläggning och DO bestämmer sig för att granska er kan Nämnden mot diskriminering bestämma att ni får betala ett vite.

Så, att göra en lönekartläggning på rätt sätt är ett arbete som varje organisation borde prioritera. Vill du ha en påminnelse om hur du gör en lönekartläggning? Läs vår guide till en godkänd lönekartläggning här. Men nu till de vanligaste misstagen:

1.   Du glömmer att dokumentera

För de organisationer som har 10 eller fler anställda behöver kartläggningen och analysen som ingår i lönekartläggningen dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om

– hur det har gått med förra årets planerade åtgärder kring lönekartläggningen

– vilka resultat årets kartläggning och analys har gett

– vilka åtgärder din organisation behöver göra framöver

– vilken tidsplan och vilka omkostnader de planerade åtgärderna har.

2.   Du missar att samverka med arbetstagarna

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att samverka med arbetstagarna. Arbetstagarna kan antingen företrädas av en facklig organisation, eller använda egna representanter. Om du inte informerar arbetstagarna om att ni ska samverka kan du bli skyldig att betala ett vite. Ett samarbete mellan dig och dina medarbetare för mycket gott med sig där två fördelar är ökad motivation hos båda parter samt ett väl etablerat lönekartläggningsarbete i hela organisationen.

3.   Du ser förbi de små löneskillnaderna

Glöm inte att alla löneskillnader som beror på kön ska kartläggas, oavsett hur små de är.

4.   Du kartlägger inte löneskillnader som är till mäns nackdel

Även om en lönekartläggning oftast leder till att man upptäcker osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män där kvinnan har lägre lön är det viktigt att även kartlägga de fall där en osaklig löneskillnad gäller en kvinna med högre lön än en man.

5.   Du diskriminerar en föräldraledig medarbetare

Visste du att en föräldraledig medarbetare ska behandlas likadant som om hen inte hade varit föräldraledig? Det innebär att personen ska ha den löneutveckling hen hade haft om hen hade varit på jobbet. Utgå från personens tidigare löneutveckling.

6.   Du misslyckas med att dela in jobb i lika arbete

Genom att titta på likheten i arbetsuppgifter ska du dela in uppgifterna i lika arbeten. Tänk på att för att arbeten ska räknas som lika måste arbetsuppgifterna vara så lika att det inte är rimligt att motivera löneskillnaden med ”skillnad i arbetsuppgifter”.

7.   Du missar att räkna in sidoförmåner

Tänk på att de förmåner en arbetstagare har måste finnas med i en lönekartläggning. Om två personer har lika arbete och får samma lön men den ena har en tjänstebil måste det räknas in i analysen för att inte resultatet ska bli felaktigt. Ta med alla typer av bonusar!

Nu har du lite bättre koll på vad du ska se upp med i din lönekartläggning? Vill du ha konsulthjälp i ditt lönekartläggningsarbete? Kontakta oss!

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...