Guider 4 min Publicerat: 2022-02-03

Fem sätt att främja arbetsmiljön på din arbetsplats

Att arbetsmiljön och klimatet som råder på arbetsplatsen är avgörande för medarbetares trivsel och välbefinnande är det inte många som ifrågasätter. Lika tydligt är dess samband med verksamheters produktivitet och effektivitet. Ändå är det så lätt att missa att lägga fokus på detta område när vardagens måsten fyller våra kalendrar. Nedan delar Daniel Edenholm, VD på Sysarb, med sig av sina bästa tips för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Medarbetares upplevelse av arbetsmiljön påverkas av flera faktorer: utformningen av den fysiska arbetsplats likväl som vilka värderingar och ledarskapsstilar företaget besitter. Arbetsmiljön påverkas inte minst av dig som chef och atmosfären runt dig – det vill säga vilken stämning som upplevs när du är på jobbet och relationen med dina kollegor. Förmågan att fokusera, vara produktiv och känna glädje påverkas starkt av hur bekväm den anställda är i relation till dig.

1. Främja välmående på arbetsplatsen

Hälsa och välbefinnande är avgörande för en sund arbetsplats. Dina anställdas välmående speglar företagets tillstånd och företagsanda. Som arbetsgivare kan det vara lätt att tänka att man inte har verktygen att påverka sina anställdas mående, men det stämmer inte. Ett första steg kan vara att genomföra en hälsoundersökning för att se om det finns några specifika hälsoproblem hos dina anställda. Företag som gör mindre förändringar för välbefinnandet genererar ofta ännu större fördelar. Små förändringar på arbetsplatsen som främjar välbefinnandet för personalen kan vara att erbjuda ståbord, friskvårdsaktiviteter eller att ge näringsrik frukost ett par gånger i veckan.

2. Vårda en stark företagskultur

Företagskulturen är en sammanslagning av ledarstilar, företagsvärderingar och den interna kommunikationen. Företagets interna arbetssätt har en betydande roll för miljön på arbetsplatsen och det är något som måste arbetas med kontinuerligt för att nå ett hållbart resultat. Som arbetsgivare måste du ledsaga och uppmuntra värderingar som motiverar den anställde att prestera sitt bästa. För att uppnå en sund företagskultur krävs det medverkande från alla medlemmar i organisationen. Företag som har en transparent kommunikation, konstruktiv feedback och som strävar efter en samarbetsmiljö har kommit en bra bit på vägen för en stark företagskultur.

3. Uppmuntra teamwork

Människor tenderar att arbeta bättre i team då det ofta medför mindre stress än att avsluta ett projekt helt på egen hand. Arbete i grupp genererar också att personalen får utrymme för att kommunicera och utbyta idéer med varandra, vilket kan främja den kreativa aspekten. Det är också viktigt att ledaren uppmuntrar teamet under arbetets gång och berömmer vid avslutat projekt. Utanför arbetet kan teamet stärkas genom att anordna teambuilding-dagar på en informell plats. Där får medarbetarna en chans att bygga relationer som skapar en gladare miljö och ett effektivare samarbete på arbetsplatsen.

4. Främja mångfald i arbetsstyrkan

Människorna som utgör arbetskraften har givetvis stor inverkan på miljön. De nyare generationerna identifierar sig som globala medborgare och välkomnar gärna mångfald i arbetskraften. Fler och fler företag blir globala och för att detta ska kunna ske behöver arbetsstyrkan vara mångsidig och inkluderande. När medarbetare från olika kulturer, traditioner och sociala strukturer möts skapas nya globala perspektiv att lösa problem. Mångfald i arbetsstyrkan hjälper företaget att bygga en stabil arbetsmiljö som gynnar verksamheten på lång sikt. Det är en väg som alla samtida verksamheter borde följa!

5. Håll koll på stressnivån

Ett vanligt förekommande problem på arbetsplatser är att stressnivån är för hög hos medarbetarna. Det kan vara påfrestande att vara i en stressad miljö under en längre tid och kan i värsta fall leda till negativa hälsoaspekter som utbrändhet. Stressade medarbetare kan också leda till minskad produktivitet och ökad sjukfrånvaro, vilket kan påverka organisationens stabilitet. Stress kan ofta orsakas av svag ledningspraxis eller låg moral. För att undvika förhöjda stressnivåer hos medarbetarna kan ledningsgruppen göra sitt yttersta för att övervaka dem. Genomför regelbundna medarbetarsamtal och följ upp om det finns frekvent sjukfrånvaro hos någon medarbetare.

Självporträtt

Daniel Edenholm, CEO

[email protected]
070-217 82 79

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...