Guider 2 min Publicerat: 2023-06-01

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Många av oss har varit med om känslan inför ett samtal med sin chef. Det kan vara en osäkerhet och en oro som framför allt medarbetaren kan bära med sig under lång tid innan mötet ska bli av. Inte att glömma bort är att chefen precis som medarbetaren kan ha en känsla av oro inför samtalet. 

Den oron och osäkerheten som bildas inför samtalet beror ofta på ovisshet, man vet inte vad som kommer att tas upp eller hur samtalet kommer att utvecklas. Kommer jag få behålla jobbet? Underpresterar jag? 

Digitalt möte

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal

Detta är känslor som en transparent och digital process kan motverka. Chefen får ett tydligt underlag och överblick med förbestämda frågeformulär som är förankrade med ledningen i organisationen, chefen får också en tydlig överblick över hela sin grupp och hur de ligger till i förhållande till varandra i sin grupp sett till prestation och lön.

När chefen är redo för att skapa sitt samtal så väljer hen vilken mall som hen vill basera sitt samtal på och skickar därefter ut en digital inbjudan via mail. Därefter så kan medarbetaren logga in i lugn och ro på plattformen och besvara de frågor som chefen förvaltar. Det skapar en trygghet och ett lugn för medarbetare att kunna förbereda sig inför samtalet. 

Samtidigt som medarbetaren svarar på sina frågor så gör chefen detsamma precis på samma sätt vilket skapar en trygghet även hos chefen att komma väl förberedd och har vetskapen om att medarbetaren gjort detsamma och därmed skapar goda förutsättningar till ett strukturerat och konstruktivt samtal. 

Salary Review


Vill du veta mer om våra digitala processer?

Vår målsättning är att stötta dig i att skapa en framgångsrik verksamhet där ni inte bara lockar till er talanger, utan även behåller dem på lång sikt.

Vi förstår vikten av att öka engagemanget hos era medarbetare och samtidigt minimera eventuella legala risker som kan uppstå.

Genom att använda Sysarbs smarta plattform för lönetransparens kan vi hjälpa er att uppnå dessa mål. Är du intresserad av att veta mer? Boka in en kostnadsfri demo med oss så berättar vi mer om vår smarta plattform.

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

eu-flagga
Guider

EU-direktivet för mer jämställda löner – Allt du behöver veta

Vad är syftet med EUs direktiv om lönetransparens och insyn i lönesättningen? Syftet med lönetransparensdirektivet är att ge arbetstagare möjlighet...