Guider 4 min Publicerat: 2023-03-29

Vad innebär Sysarbs Jobbarkitektur?

Intervju med Business Developer Eric Nylén

Lanseringen av Sysarbs Jobbarkitektur förser chefer med ett efterlängtat verktyg för meningsfulla medarbetardialoger och hjälper organisationen i lönearbetet. Vi har intervjuat Eric Nylén, Business Developer på Sysarb, om hur processen från idé till färdig produkt såg ut.

Du har ju varit med i processen att ta fram Sysarbs Jobbarkitektur. Kan du berätta lite mer om hur tankarna gick?

Ja det stämmer. Det började på liknande sätt som i allt vårt utvecklingsarbete, dvs. vilka utmaningar finns där ute, och hur kan vi förenkla, effektivisera och förbättra för våra kunder? Vi på Sysarb har idag en oerhört omfattande data och kunskap om hur det ser ut hos alla våra kommun- och regionkunder. Vi närmar oss nästan hälften av Sverige kommuner och en majoritet av Sveriges regioner vilket innebär en stor andel lönedata. Då är det rimligt att ställa sig frågan om hur vi kan använda all denna kunskap för att stötta våra kommun och regionkunder i deras framtida utmaningar med lönekartläggning och lönebildning.

Kan du berätta lite mer om dessa utmaningar som du möter där ute?

Jag ska försöka utveckla! I mötet med våra kunder ser vi så många bra exempel på hur HR-funktioner utvecklar sina styrande stöttande processer för att stötta verksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Det är många gånger gedigna hantverk. Men vi har länge sett våra kunders utmaningar att få dessa processer att samverka i allt högre utsträckning. Jag talar främst lönekartläggning och arbetsvärdering och hur dessa kan bli en naturlig brygga över till arbetet med lönebildning och den årliga löneöversynen. Jag tänker också på hur arbetet med strategisk kompetensförsörjning och kompetenstrappor kan närma sig lönebildning och lönesättning. Det finns nästan en förväntan att dessa processer ska vara ihopkopplade, redan idag. Våra kunder vet oftast VAD man vill åstadkomma men det är just HUR:et som är det svåra. Vår idé med Sysarbs Jobbarkitektur är att om dessa processer ska kunna kopplas ihop och så behöver vi en struktur och metod som skapar en grundläggande förutsättning för att vi faktiskt ska lyckas med vad vi vill åstadkomma.

I stora drag, kan du berätta lite om vad jobbarkitekturen innebär?

En jobbarkitektur eller job framework är en indelning och beskrivning av alla organisationens yrkesgrupper och hur dessa förhåller sig till varandra utifrån svårighetsgrad, ansvar och komplexitet. En jobbarkitektur har även vad vi kallar nivåindelning för olika befattning och jobbfamiljer, dvs större yrkesgrupper. Jag tänker på tre saker om vad detta innebär. För det första så detta intressant för att kunna göra bättre löneanalyser både inom en viss yrkesgrupp utifrån respektive nivå och löneanalys mellan yrkesgrupper inom samma nivå. För det andra så innebär en jobbarkitektur att det möjligt att börja knyta sina övriga processer till strukturen som till exempel karriärstegar. Sist men inte minst, så tänker jag på tid och kvalitet. Den kund som tycker att arbetsvärderingen börjar bli något svajjig och missvisande bör nog överväga att välja Sysarbs Jobbarkitektur snarare att ge sig in nytt stort arbetsvärderingsprojekt. Vi ordnar en struktur på plats inom ett par veckor och du kan sedan genast sätta i gång med lönekartläggningen.

Vilka är fördelarna med Sysarbs Jobbarkitektur?

Det jag gillar särskilt att detta är en struktur som bygger på kunders data och inte en struktur som är skapad utifrån någon annan verksamhet eller bransch. Den förädlar den struktur för statistik som vi har idag på ett sätt som många av våra kunder efterfrågat under flera år. Rent personligen också att strukturen blir slutligen en visuell beskrivning till hur alla arbeten förhåller sig till varandra. Fördelarna blir ännu tydligare för de som redan idag tillämpar vår analysmodul.

Vem har användning av modellen?

Sysarbs Jobbarkitektur går att tillämpa för samtliga Sveriges kommuner och regioner. Vi skräddarsyr och designar jobbarkitekturen för andra sektorer och branscher också men Sysarbs jobbarkitektur är framtaget specifikt för och tillsammans med våra kunder inom offentlig sektor.

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...