Guider 4 min Publicerat: 2023-05-24

Lönekartläggning 2023 – Allt du behöver veta

Lönekartläggning är en av de viktigaste processerna för hur du som arbetsgivare kan säkerställa att ni har jämställda löner samt så koll på hur lön faktiskt sätts i din organisation.

Med nya EU direktiv kring lönetransparens så ökar vikten av systematiska lönekartläggningar alltmer liksom lönekartläggningar ur en global kontext. I detta blogginlägg summerar Sysarbs försäljningschef Timmy Lundin alla de vanligaste frågorna kopplade till en lönekartläggning.

Timmy Lundin

Vad är en lönekartläggning?

Löneskillnader ska inte baseras på kön, vare sig du är man eller kvinna. Därför är det sedan många år tillbaka lagstadgat i Sverige att alla organisationer med över 10 anställda behöver årligen genomföra en lönekartläggning.

Hur gör man en lönekartläggning?

Genom en lönekartläggning går arbetsgivaren systematiskt igenom alla olika roller i organisationen och bedömer vilka som anses vara lika och likvärdiga. För att uppfylla DOs krav så behöver organisationen även jämföra mansdominerade och könsneutrala befattningar med kvinnodominerade befattningar, där kraven kan vara högre men lönen lägre.

Genom denna kartläggning kan man identifiera eventuella löneskillnader och analysera orsakerna bakom dem. Om en löneskillnad kan förklaras med icke-könsspecifika argument betraktas den som saklig och motiverad.

Varför gör man en lönekartläggning?

Syftet med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. I diskrimineringslagen kallas detta för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en sådan åtgärd.

Hur ska lönekartläggningen dokumenteras?

Lönekartläggningen ska dokumenteras där en redovisning av resultatet och analysen ingår. Dokumentationen innehåller även åtgärdsförslag för att korrigera identifierade osakliga löneskillnader samt beräkningar och tidsplan på dessa justeringar.

I dokumentationen bör också en utvärdering och uppföljning på föregående årets lönekartläggning ingå samt en redogörelse för hur arbetsgivaren har samarbetat med representanter från arbetstagarna.

Vad är fördelarna med en lönekartläggning?

Förutom att följa svensk lag så finns det flertalet positiva fördelar med att arbeta systematisk med aktiva åtgärder och årliga lönekartläggningar. Eftersom de flesta organisationers största investering är deras löner så finns det ett stort värde att analysera hur lönestrukturen ser ut i organisationen och hur lönen faktiskt sätts. Att även säkerställa att organisationens lönepolicy följs, är tydlig och den skapar förutsättningar för jämställda löner är ett stort plus.

Många kunder använder lönekartläggningen och specifikt jobbarkitekturen som underlag vid rekrytering, lönesättning och för att skapa en förståelse för hur olika roller förhåller sig till varandra.

En organisation som har god kunskap och insyn i sin lönestruktur skapar förtroende bland medarbetarna, vilket ökar sannolikheten för att de stannar kvar. Önskar du hjälp eller stöd med er lönekartläggning så får du gärna höra av dig till mig på nedan uppgifter.

När på året gör man en lönekartläggning?

När organisationer gör sin lönekartläggning varierar en del, men de flesta bolag gör sin kartläggning på hösten då det faller väl in på hur årshjulet för HR ser ut och lönekartläggningen blir en uppföljning av årets lönerevision och resultatet av revisionen.

Vad säger Diskrimineringslagen om lönekartläggning?

Under 2017 så uppdaterades diskrimineringslagen vilket innebär att lönekartläggningen ska numera genomföras varje år istället för var tredje år. Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med minst tio anställda och ytterligare en analys blev också lagstadgad: högre lön men lägre värdering. Vilket innebär att kvinnodominerade grupper jämförs med icke kvinnodominerade grupper som har en lägre värdering men högre lön.

Dashboard sysarbs plattform


Vill du förenkla din lönekartläggningsprocess?

Lönekartläggning ska vara enkelt. Med Sysarbs marknadsledande verktyg kan du förenkla och effektivisera processen. Gör som fler än 10 000 andra företag och utforska vårt verktyg för lönekartläggning och beställ en kostnadsfri testperiod idag.

Om du önskar veta mer om hur du kan få stöd med din lönekartläggning, uppdatera ditt företags arbetsvärdering eller rent av är intresserade av digitala verktyg för organisationens lönekartläggning så är du varmt välkomna att höra av dig till oss. 

Timmy Lundin – Försäljningschef

[email protected]

0733-140205

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...