Guider 3 min Publicerat: 2022-09-14

Allt du behöver veta om lönekartläggning

Det har blivit dags för den årliga lönekartläggningen! Har du inte riktigt koll på hur processen går till? Då har du hittat rätt! Här listar vi en kortfattad lönekartläggningsmall med de fem mest ställda frågorna kring lönekartläggning.

1. Vad är en lönekartläggning?

En lönekartläggning är ett slags verktyg för att förhindra osakliga löneskillnader. I lönekartläggningen ska arbetsgivaren bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) göra både en kartläggning och en analys.

2. Hur ser processen ut för en lönekartläggning?

I en lönekartläggning undersöker du som arbetsgivare vilka olika befattningar som finns på arbetsplatsen samt vilka av dem som är kravmässigt lika eller likvärdiga. Baserat på lönekartläggningen kan ni identifiera eventuella löneskillnader och analysera vad dessa kan bero på. En löneskillnad som kan förklaras med könsneutrala argument anses vara godkänd eller saklig. Man skulle kunna dela in lönekartläggningsprocessen i fyra steg. Här kan du läsa mer ingående om processen.

3. Vad är syftet med en lönekartläggning?

Syftet med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet kallas i diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en sådan aktiv åtgärd.

4. Vilka är fördelarna med en lönekartläggning?

Förutom att lönekartläggning är en laglig skyldighet ger det dessutom stora mervärden. Några av dessa är:

  • bättre underlag för cheferna i lönerevisionen
  • god översikt kring lönestrukturer och förmåner i organisationen
  • god inblick i hur jämställd organisationen faktiskt är.

Fördelarna med att göra en lönekartläggning är många, men det finns vissa aspekter du borde ha koll på för att undvika att det blir fel. Här kan du läsa om de vanligaste misstagen vid en lönekartläggning.

5. Vad säger lagen om lönekartläggning?

Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567) och har funnits sedan 1994. Lagen har ändrats vid ett flertal tillfällen och även tillsynsverksamheten har förändrats under dessa år. Arbetet med lönekartläggning ska genomföras årligen och arbetsgivare med fler än tio anställda ska dokumentera arbetet. På uppdrag av regeringen utför DO årliga granskningar i form av stickprov på enskilda arbetsgivare. Kan man inte uppvisa godkänd dokumentation kan organisationen förläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Vill du ha konsulthjälp i ditt lönekartläggningsarbete? Kontakta oss!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...