Guider 2 min Publicerat: 2022-02-11

Så förbättrar du teamets produktivitet på arbetet

Under arbetsveckan kan det vara svårt även för den som arbetar hårdast att nå optimal effektivitet. Vanligt förekommande hinder kan vara improduktiva möten, dålig planering och brist på kommunikation. Nedan listar vi sex tips som hjälper teamet att effektivisera arbetstiden på jobbet.

1. Eliminera onödiga möten

Ett enkelt sätt att bli mer produktiva inom teamet är att minska på onödiga och för långa möten. Innan du bokar in ett möte bör du fråga dig själv om det verkligen är nödvändigt. Kanske skulle en annan kommunikationsform vara effektivare i många fall, till exempel att skicka en statusrapport via mail istället för att gå igenom det muntligt i ett möte.

2. Hjälp teamet att nå sina mål

Att arbeta som ett team betyder inte att alla ska vara delaktiga i varje del av projektet. Teamarbete är ett annat ord för lagarbete. För att huvudmålet ska uppnås krävs det att du som teamledare lyssnar på dina anställdas synpunkter och ser till att alla förstår sina uppgifter.

3. Prioritera, skjut upp eller ta bort

Det är oundvikligt att teamet periodvis kommer att ha alldeles för mycket uppgifter på sitt bord. Under dessa hektiska veckor är det viktigt att du som ledare tydliggör vilka uppgifter som bör prioriteras, skjutas upp eller tas bort helt. Annars finns det en stor risk att deras arbetseffektivitet blir lidande.

4. Var inte rädd att överkommunicera

Var aktiv istället för att låta tystnaden dominera arbetstiden. Ha korta och formella möten där ni delar små milstolpar för att hålla igång glöden under arbetets gång. Öppen och tydlig kommunikation hjälper teamet att lösa problem och ta sig an utmaningar på ett effektivt sätt.

5. Minimera stressnivån

Kom ihåg att ett lyckligt team är en av nycklarna för framgång i företaget. Om dina anställda upplever mycket stress och oro minskar produktiviteten avsevärt. Uppmuntra till en avslappnad och sund arbetsmiljö och ha regelbundna utvärderingssamtal med dina anställda.

6. Utnyttja teamets styrkor

Varje anställd har olika preferenser, styrkor och svagheter som i sin tur skapar en positiv gruppdynamik. En person i teamet uppskattar kanske att arbeta mer mot kund medan en annan föredrar att sitta med det administrativa arbetet. Att delegera arbetsuppgifter som varje teammedlem tycker är roligt ökar sannolikheten att slutprodukten ger ett bättre resultat.

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...