Guider 3 min Publicerat: 2022-01-17

Så förbereder du dig inför årets lönesamtal

Under de närmaste månaderna kommer en stor del av Sveriges arbetsgivare genomföra sin årliga översyn och justering av sina medarbetares löner. Här listar vi fem tips att tänka på inför lönesamtalet med din chef.

Cheferna får uppdraget att utvärdera medarbetares prestationer och måluppfyllelse, analysera lönerelationerna i sina team och komma med förslag på vilken ny lön sina medarbetare ska få för det arbete de utför. Förslaget förhandlas ibland med facken eller sätts av direkt av chefen i eller efter dialog med medarbetarna. Lönesamtalet finns med som ett mycket viktigt steg i processen för att skapa förståelse och förhoppningsvis samsyn om lönesättningen. Cheferna erbjuds löpande utbildningar för hur lönesamtalet ska gå till och för hur de ska hantera lönesättningen för att skapa bra lönerelationer mellan sina medarbetare.

Här kommer några tips till dig som medarbetare för hur du kan förbereda dig inför ditt kommande lönesamtal. Kom ihåg att det inte är en förhandling – det är chefen som sätter din lön. Din absolut största möjlighet att påverka lönen är genom att göra ett bra jobb och nå dina mål under året. Samtalet är dock ett forum för dig att påminna din chefen om vad du gjort under året, ditt bidrag och samtidigt tydliggöra dina förväntningar på lön och skapa möjlighet att påverka din framtida lönenivå.

Nedan listar vi fem tips att tänka på inför lönesamtalet med din chef:

1. Ta reda på vad som gäller

‍Ta reda på hur det går för verksamheten och hur stort utrymme det finns för löneökning. Fråga vilka lönekriterier som gäller – är det ren leverans, måluppfyllelse eller spelar andra aspekter in som till exempel sociala förmågor? Hur bedömer arbetsgivaren medarbetares prestation? Som anställd är det viktigt att veta vad som förväntas av dig för att uppnå nästa lönenivå.

2. Ta tid att förbereda dig

‍Dina argument i lönesamtalet är inte något du ska improvisera fram. Lägg ner tid på att ta fram fakta, argument och lista dina insatser under året som gått. Om du uppfattas som kunnig och saklig är chansen större att din chef lyssnar på dig.

3. Utgå från utvecklingssamtalet

‍Gå tillbaka till det senaste utvecklingssamtalet du hade med din chef. Vad kom du och din chef överens om? Återkoppla till detta samtal och argumentera för hur du har utvecklats sedan dess. Gör en lista på de mål du har avklarat och vilka individuella förbättringar som du har uppnått. Ge chefen argument för varför du ska få högre lön.

4. Använd ett lönejämförelseverktyg

Ett enkelt sätt att undersöka rätt löneintervall på marknaden är att använda ett lönejämförelseverktyg innan ditt lönesamtal. Om du tillhör en facklig organisation brukar dessa bistå med bra underlag. En lite mer grovhuggen statistik finns offentlig på SCB.se (https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/)  När du har hittat siffrorna för din bransch och matchat dem med dina år av erfarenhet, har du byggt på argumenten för ditt samtal.

5. Argumentera sakligt för din lön

Utgå från faktabaserade argument och undvik att lyfta fram subjektivt tyckande. Dina argument ska utgå från din utveckling i din roll och ditt bidrag till företaget. Om du och din chef inte når samsyn bör du be om konkreta exempel på hur du skulle agerat för att en högre lönenivå skulle vara aktuellt.

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...