Guider 2 min Publicerat: 2021-07-08

Så tar du ditt HR-arbete till nästa nivå – med uppgifter du redan har

‍Visste du att de uppgifter du har samlat in för att göra en lönekartläggning också kan användas för att skapa ytterligare strategiska värden i din organisation? Här berättar vi vad som kan undersökas, och hur de insikterna bidrar till ett framgångsrikt HR-arbete!

Vad har din organisation för lönepolicy?

Då ni i lönekartläggningen har sammanställt löner för olika befattningar blir det tydligt ifall din organisation belönar det ni vill belöna. Finns det önskade sambandet mellan en medarbetares löneläge och hens prestation över tid?

Hur ser din organisations löneläge ut i jämförelse med marknaden?

Den arbetsvärdering som din organisation har gjort kan användas till att jämföra era löner mot marknadens löner. Hur ligger ni till lönemässigt i jämförelse med andra? Och följer löneläget er lönepolicy?

Hur skiljer sig lönerna mellan olika team och geografiska platser?

En lönekartläggning ger en tydlig bild av din organisations lönestruktur och hur lönerna ser ut för olika befattningar. Passa på att undersöka hur mycket det skiljer i lönenivå mellan olika team och geografiska platser. Är de eventuella skillnaderna rimliga eller behöver ni göra vissa ändringar?

Premierar din organisation erfarenhet?

Även om din organisation inte har löneskillnader som beror på kön är det bra att granska hur sambandet mellan erfarenhet och lön ser ut i alla grupper. Vårt tips är att använda ett plotterdiagram där de två axlarna är lön och erfarenhet. Om medellönen är lika men kvinnorna i en grupp är betydligt mer erfarna än männen kan ni ifrågasätta varför detta inte syns i lönenivåerna.

Vad beror löneskillnaderna på?

Att titta på alla medarbetare som ligger utanför lönespannet kan ge viktiga insikter. Har dessa personer något gemensamt? Om ni hittar ett mönster, lägg upp en plan för att kunna agera på dessa samband.

Rekryterar din organisation chefer jämställt?

Ett stöd för att uppnå jämn könsfördelning på chefsnivå är lönekartläggningen som synliggör hur nuläget i din organisation ser ut. Fundera på om din organisation aktivt jobbar för att rekrytera chefer jämställt, och vidare om ni befordrar män och kvinnor i samma utsträckning.

Vill du ha hjälp med att utveckla ditt HR-arbete? Boka en demo eller hör av dig till oss!

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...