Guider 3 min Publicerat: 2021-01-28

Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier: Vad gäller?

Vad behöver arbetsgivare tänka på när det kommer till trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier? Lär dig vad orden betyder, vad lagen säger om diskriminering och hur arbetet ska gå till.

Vad säger diskrimineringslagen?

För att arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter ställer diskrimineringslagen krav på att alla arbetsgivare arbetar mot diskriminering samt genomför ett förebyggande och främjande arbete. Det förebyggande och främjande arbetet kallas aktiva åtgärder och beskrivs här. Förutom att arbeta med aktiva åtgärder ska arbetsgivare dessutom ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna ska det framgå att vissa beteenden inte är acceptabla, och av rutinerna ska det framgå vad som ska göras av vem om en händelse ändå har ägt rum. Arbetsgivaren har utrednings- och åtgärdsskyldighet och är skyldig att utreda händelser och påståenden.

Vad är trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?

Trakasserier är ett beteende som kränker någons natur (och som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna). Det kan till exempel handla om utfrysning, kommentarer och kränkande gester.

Sexuella trakasserier är ovälkommet agerande av sexuell natur, exempelvis pornografiska bilder, kommentarer och närgångna blickar.

Repressalier innebär att en person blir sämre behandlad eller bestraffad på grund av att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Det är alltid personen som blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier som avgör vad som är okej och vad som är ovälkommet. En kommentar från en nära vän och kollega kan kännas okej, men om samma kommentar kommer från en annan person kan det kännas obehagligt. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå att beteendet upplevs som ovälkommet och oönskat. Det är därför viktigt att personen som upplever sig utsatt klargör det för den som trakasserar. (I vissa fall kan dock beteendet vara uppenbart kränkande och då krävs ingen tillsägelse.)

Riktlinjer och rutiner

Det är inte reglerat vad riktlinjerna och rutinerna ska innehålla, utan det är upp till varje arbetsgivare att utforma dessa så att de passar verksamheten. Av riktlinjerna bör det dock framgå att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är helt oacceptabla (exempelvis genom en policy). Av rutinerna ska det framgå hur arbetsgivaren ska agera vid ett påstående eller en händelse av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Det innebär att det ska framgå:

  • vem personen som upplever sig utsatt ska vända sig till
  • vem som har ansvaret för att händelsen eller påståendet blir utrett
  • hur arbetsgivaren ska agera.

Glöm inte att förankra riktlinjerna och rutinerna i organisationen så att alla känner till dem och vet var de finns.

Vidare läsning

Läs vårt blogginlägg som berättar allt du behöver veta om aktiva åtgärder!

Läs vidare

co workers sitting
Insikter

För arbetsgivare: Från reaktiv till proaktiv – 5 strategier som förebygger diskriminering

I EU ger ett engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen inte bara ett kulturellt värde utan det är också...

Insikter

Så gör du dina chefer till experter på lönesättning

Fler och fler medarbetare kräver att deras arbetsgivare blir mer transparenta kring lönesättningen på arbetsplatsen. Denna trend har pågått i...

Insikter

Hur man övervinner omedvetna fördomar på arbetsplatsen

Tror du att du är fri från fördomar? Tänk om. Omedvetna fördomar (unconscious bias) är de förutfattade meningar vi ovetandes...