Guider 2 min Publicerat: 2022-01-20

Trots lagkrav får inte alla utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal är något som många har delade meningar om. Vissa tycker att det känns onödigt medan andra ser möjligheten i att kunna utvecklas. Varför vissa medarbetare inte är lika positivt inställda som andra kan bero på att tidigare utvecklingssamtal inte har lett någonstans eller att samtalet fokuserar på fel saker. Utvecklingssamtal är ett av de viktigaste verktygen en arbetsplats har – därför är det också av stor vikt att de tas på allvar och att alla i bolaget, även chefer, får ta del av regelbundna utvecklingssamtal.

Vad är ett utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal är en regelbunden återkommande dialog mellan medarbetare och chef där viktiga frågor tas upp och arbetssituationen diskuteras. Detta bör ske minst en gång per år men gärna mer frekvent om det behövs. Samtalet är lika viktigt för chefen som för medarbetaren genom att båda får möjlighet att lyfta utvecklingsmöjligheter och förväntningar samt styrkor och svagheter. Syftet med ett utvecklingssamtal är att det ska bidra till en positiv utveckling för både verksamheten och medarbetaren. Den anställda får ett optimalt tillfälle att lyfta sina framgångar och vilka svårigheter som upplevs i arbetet, vilket är givande för den anställdes karriärutveckling. Samtalet bör ha en långsiktig inriktning med tid för återkoppling och utvärdering.

Så förbereder du dig inför utvecklingssamtalet

En grundläggande aspekt för ett lyckat utvecklingssamtal är en ordentlig förberedelse från båda parter. På så vis blir samtalet strukturerat och givande. Här är några punkter att tänka på inför samtalet:

  • Förbered dig inför samtalet
  • Anteckna vad som sägs
  • Utvärdera årets mot- och framgångar
  • Utgå från verksamhetens behov
  • Sätt upp framtida mål
  • Se till att beslut följs upp och löften infrias

Var tredje chef får inte utvecklingssamtal

Utöver medarbetarna är det minst lika viktigt att chefer får regelbundna utvecklingssamtal med sin chef. Chefer har en viktig roll som ledare och bör föregå med gott exempel inför sitt team. Det är därför av stor vikt att även mellanchefer får regelbundna utvecklingssamtal för att nå sin fulla potential som ledare. Trots detta är det långt ifrån alla chefer som får ta del av detta. Enligt en undersökning som Chef & Karriär genomförde har tre av tio chefer inte haft utvecklingssamtal med sin chef det senaste året. Det är problematiskt för både verksamheten och anställda då det riskerar negativa påföljder. Dessutom är det är brott mot flera av Unionens kollektivsamtal som kan leda till skadestånd.

Källa: Kollega

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...