Guider 2 min Publicerat: 2021-06-08

Vad är en arbetsvärdering? Guide 2023

Är du nybörjare inom arbetsvärdering? Inga problem, här berättar Sysarbs CEO Daniel Edenholm vad en arbetsvärdering är, hur du gör en och vad den ska användas till!

Vad är en arbetsvärdering?

En arbetsvärdering handlar helt enkelt om att en persons arbete ska värderas. Värderingen behövs för att en organisation ska kunna göra en lönekartläggning, alltså kunna analysera lönerna för att se om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten. Syftet med arbetsvärderingen är alltså att ta reda på vilka arbeten som är lika och vilka olika arbeten som är likvärdiga.

Hur gör man en arbetsvärdering?

För att ta reda på vilka arbeten som är lika och likvärdiga ska alla arbeten i en organisation värderas utifrån olika bedömningsfrågor, faktorer.Det kan handla om vikten av ansvar i ett arbete, vilken kunskap som behövs, hur ansträngande jobbet är eller vilka färdigheter som krävs. Ibland behöver man också bestämma om någon faktor väger tyngre än någon annan och därmed ska ge en högre poäng i totalsumman. När alla arbeten är värderade utifrån de valda faktorerna kan man analysera lönerna. Ett arbete med en låg totalpoäng borde ligga lägre i lön än ett arbete med en hög totalpoäng.

Hur används en arbetsvärdering?

När arbetsvärderingen är gjord är det fritt fram att analysera resultatet och se om det finns några osakliga löneskillnader. I en arbetsvärdering tittar vi som sagt på om personer med lika eller likvärdiga arbeten har samma lön. Men löner ska inte bara analyseras utifrån arbetet utan utifrån sammanlagt tre kategorier som vi kallar för MIA-stapeln:

  • M: marknad
  • I: individens prestation och måluppfyllnad
  • A: arbetsuppgiftens komplexitet och ansvar

A:et är avklarat i och med arbetsvärderingen. Har inte personer med lika eller likvärdiga arbeten samma lön borde löneskillnaden i stället bero på marknaden eller individen, vilka analyseras vidare i lönekartläggningen.

Nu har du koll på vad en arbetsvärdering innebär! Vill du ha hjälp med att ta fram en arbetsvärdering för din organisation? Boka en demo eller hör av dig till mig eller mina kollegor!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom HR och lär dig mer om vad vi brinner för – rättvis lönesättning.

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...