Guider 2 min Publicerat: 2021-06-08

Vad är en arbetsvärdering? Guide 2023

Är du nybörjare inom arbetsvärdering? Inga problem, här berättar Sysarbs CEO Daniel Edenholm vad en arbetsvärdering är, hur du gör en och vad den ska användas till!

Vad är en arbetsvärdering?

En arbetsvärdering handlar helt enkelt om att en persons arbete ska värderas. Värderingen behövs för att en organisation ska kunna göra en lönekartläggning, alltså kunna analysera lönerna för att se om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten. Syftet med arbetsvärderingen är alltså att ta reda på vilka arbeten som är lika och vilka olika arbeten som är likvärdiga.

Hur gör man en arbetsvärdering?

För att ta reda på vilka arbeten som är lika och likvärdiga ska alla arbeten i en organisation värderas utifrån olika bedömningsfrågor, faktorer.Det kan handla om vikten av ansvar i ett arbete, vilken kunskap som behövs, hur ansträngande jobbet är eller vilka färdigheter som krävs. Ibland behöver man också bestämma om någon faktor väger tyngre än någon annan och därmed ska ge en högre poäng i totalsumman. När alla arbeten är värderade utifrån de valda faktorerna kan man analysera lönerna. Ett arbete med en låg totalpoäng borde ligga lägre i lön än ett arbete med en hög totalpoäng.

Hur används en arbetsvärdering?

När arbetsvärderingen är gjord är det fritt fram att analysera resultatet och se om det finns några osakliga löneskillnader. I en arbetsvärdering tittar vi som sagt på om personer med lika eller likvärdiga arbeten har samma lön. Men löner ska inte bara analyseras utifrån arbetet utan utifrån sammanlagt tre kategorier som vi kallar för MIA-stapeln:

  • M: marknad
  • I: individens prestation och måluppfyllnad
  • A: arbetsuppgiftens komplexitet och ansvar

A:et är avklarat i och med arbetsvärderingen. Har inte personer med lika eller likvärdiga arbeten samma lön borde löneskillnaden i stället bero på marknaden eller individen, vilka analyseras vidare i lönekartläggningen.

Nu har du koll på vad en arbetsvärdering innebär! Vill du ha hjälp med att ta fram en arbetsvärdering för din organisation? Boka en demo eller hör av dig till mig eller mina kollegor!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...