Insikter 1 min Publicerat: 2022-01-05

Detta innebär Diskrimineringsombudsmannens nya ändring

DO:s uppdrag är att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Från 1 januari öppnar DO upp för enskilda individer att anmäla händelser som upplevs diskriminerande direkt till myndigheten. Inom arbetslivet försvinner nu det ”filter” som fackliga organisationer utgjort då dessa har haft uppdraget att driva ärendena förhandlingsvägen först (en möjlighet som fortfarande finns kvar). DO aviserar att det inte är säkert att alla ärenden kommer kunna drivas vidare i domstol, men på detta sätt förväntas DO få en tydligare bild av vilka samhällsområden som behöver få särskilt fokus för deras verksamhet. Vi uppmärksammar att enskilda medarbetare nu kan anmäla arbetsgivare om de bedömer att arbetet med aktiva åtgärder utförs bristfälligt. I detta arbete ingår lönekartläggning.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...