Insikter 1 min Publicerat: 2022-01-05

Detta innebär Diskrimineringsombudsmannens nya ändring

DO:s uppdrag är att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering. Från 1 januari öppnar DO upp för enskilda individer att anmäla händelser som upplevs diskriminerande direkt till myndigheten. Inom arbetslivet försvinner nu det ”filter” som fackliga organisationer utgjort då dessa har haft uppdraget att driva ärendena förhandlingsvägen först (en möjlighet som fortfarande finns kvar). DO aviserar att det inte är säkert att alla ärenden kommer kunna drivas vidare i domstol, men på detta sätt förväntas DO få en tydligare bild av vilka samhällsområden som behöver få särskilt fokus för deras verksamhet. Vi uppmärksammar att enskilda medarbetare nu kan anmäla arbetsgivare om de bedömer att arbetet med aktiva åtgärder utförs bristfälligt. I detta arbete ingår lönekartläggning.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...