Insikter 4 min Publicerat: 2021-12-22

Sysarb listar: 10 milstolpar för jämlikhet under 2021

År 2021 är ett år som säkert kommer att gå till historien för mänsklighetens kamp emot covid-19. En annan kamp som förhoppningsvis också kommer att läggas till historieböckerna är framstegen och ljusglimtarna som skett inom förändringsarbetet för en mer jämställd värld: Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister, fastslagit nya avtal som ger män och kvinnor inom sport lika mycket ersättning samt tagit fram åtgärder för att förebygga våld i hemmet. Det finns mycket kvar att jobba med, men låt oss lyfta fram framgångarna.

Sysarbs VD Daniel Edenholm redogör för tio milstolpar som passerats och ljuspunkter inom svensk jämlikhet vilka uppnåtts under året:

1. Sverige på första plats i EU:s jämställdhetsmätning

Sverige är även i årets jämställdhetsmätning det mest jämställda landet i EU, följt av Danmark och Nederländerna. European Institute for Gender Equality (EIGE) mäter återkommande jämställdheten i alla EU:s medlemsländer utifrån områdena arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Inom fem av dessa sex områden är Sverige det mest jämställda landet.

2. Nytt avtal som ger Sveriges dam- och herrlandslagspelare lika mycket ersättning

Ett nytt avtal ger dam- och herrlandslaget i fotboll lika mycket i ersättning till lagen samt skadeförsäkringar som stöd vid föräldraskap.

3. 40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen har presenterat ett paket med totalt 40 åtgärder för att förebygga våld, utöka stödet och skyddet till utsatta, strängare straff för förövare samt förbättra de metoder som finns idag. Kvinnojouren ska få bistånd för att genomföra ett långsiktigt planeringsarbete, kvinnofridslinjen ska förbättras och socialtjänsten ska stärkas.

4. Ny bestämmelse i sekretesslagen för att minska våld- och sexualbrott

En ny bestämmelse gör det möjligt för socialtjänsten och vården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till Polismyndigheten för att förhindra ett allvarligare vålds- frids- eller sexualbrott.

5. Ny lagstiftning: Visselblåselagen

Den 17 december 2021 trädde lagen om visselblåsning i kraft i Sverige. Lagen om visselblåsartjänst innebär möjligheten att anonymt kunna rapportera missförhållanden och överträdelser som sker på arbetsplatsen. En visselblåsartjänst signalerar till medarbetare och kunder att organisationen vill agera rätt, vilket i sin tur skapar en trygg arbetsplats.

6. Ny handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter

Regeringen har beslutat om en ny handlingsplan för hbtqi-personer, för att motverka diskriminering, våld och kränkningar. Syftet är också att främja hbtqi-personers möjligheter i arbetslivet och att öka kunskapen inom psykisk hälsa.

7. Den första transpersonen i regeringen

Den 30 november tillträdde Lina Axelsson Kihlblom som ny skolminister. Hon har en lång erfarenhet som rektor och är den första transpersonen som tar plats i svensk regering.

8. Första kvinnliga grundare och VD att ta sitt bolag till Stockholmsbörsen

Pernilla Nyrensten är den första kvinnan i Sverige på 160 år som är med och grundar ett företag (Revolution race) för att sitta kvar som VD vid börsnotering.

9. Sveriges första kvinnliga statsminister

Den 24 november blev Magdalena Andersson historisk när hon valdes som den första kvinnliga statsministern i Sverige.

10. Min och Ulfs bok blev nominerad till årets HR-bok

Denna nominering kanske inte går till världshistorien för 2021, men låt mig avsluta listan med att vår Handbok för chefer för mer jämställda löner uppmärksammades och blev nominerad till årets HR-bok.

Så här sammanfattade Bokjuryn Daniel och Ulfs bok ”Mer jämställda löner – handbok för chefer”:

Edenholm och Gustavsson skriver en lättläst och engagerande bok, om ett komplext och högaktuellt ämne – hur man säkerställer att lönesättningen i organisationen vilar på jämställda grunder. De guidar läsaren både genom historiska perspektiv och framtidsvisioner, men ger även konkreta förslag på hur organisationer kan arbeta för mer jämställda löner. Boken utmanar läsarens egna tankeställningar genom att löpande ställa viktiga frågor att reflektera över i sin egen verksamhet. Författarna skriver med utgångspunkt i forskning, egna erfarenheter och praktiska exempel, och vänder sig till såväl HR som chefer generellt.

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...