Insikter 4 min Publicerat: 2021-09-08

Ledarskap kräver tillit – chefens roll i medarbetarnas utveckling.

Med många års erfarenhet av olika typer av ledarskap delar Daniel Edenholm, företagets grundare, med sig av nycklar för hur man som chef får medarbetare att blomstra på jobbet.

Jag har varit ledare i olika uppdrag i olika typer av verksamheter under större delen av mitt liv. Möjligheten att leda, att påverka enskilda individer eller en organisation i en viss riktning, har getts mig som förtroende av människor som har valt att lita på mig. ”Daniel, vi litar på att du gör det som är bäst för oss i den situation vi befinner oss i”. Ledarskap handlar om samspel mellan människor där förtroendet, tilliten, måste förtjänas. Om förtroendet avtar försvinner möjligheten att påverka. Utan tillit inget ledarskap.

De senaste femton åren har jag varit chef i den verksamhet jag själv har varit med och startat. Jag har anställt medarbetare som påverkas av mig, av hur jag utövar mitt chefskap. I kraft av min position som chef kan jag leda och fördela arbete till andra för att vi ska nå de mål som har satts upp. Mitt chefsuppdrag handlar om att leda och anpassa organisationen på bästa sätt i relation till uppsatta mål och den situation vi befinner oss i.

Företaget har glädjande nog vuxit kraftigt de senaste åren. I samband med företagets tillväxt har vi rekryterat många nya medarbetare och låtit tidigare medarbetare växa in i nya roller som vi inte har haft tidigare. Tillväxten kräver att organisationen utvecklas i snabb takt utifrån nya krav från kunder likväl som från ägare och medarbetare. I egenskap av mitt uppdrag som chef tvingas jag ibland fatta beslut som inte alla intressenter uppskattar eller ens håller med om. Jag lyssnar, inhämtar synpunkter och vänder och vrider på alternativa ställningstaganden. Jag väljer sedan att leda och fatta de besluten som jag tror är de bästa ur företagets synvinkel.

Ett av de viktigaste besluten jag har fattat som chef är att lita på mina medarbetare. Jag har varit med och anställt dem med alla deras förmågor för att vi ska nå våra mål. De har kunskaper som inte jag besitter. Vi kompletterar varandra och vår kollektiva intelligens är större än summan av de individuella kunskaperna. Vår kompetens måste ständigt utvecklas och även kompletteras med nya kunskaper och erfarenheter utifrån. Mitt huvuduppdrag som chef är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra medarbetare ska vara motiverade och att de ska lyckas i sitt arbete. Mitt mål är att de ska få blomstra inom sina områden.

Genom egna erfarenheter och studier har jag insett att det finns några faktorer som är avgörande för att få medarbetare att blomstra på jobbet:

Kompetens

Låt medarbetarna få arbetsuppgifter som de behärskar, men som fortfarande är utmanande och som gör att kompetensen utvecklas.

Tillhörighet

Låt medarbetarna få känna tillhörighet till ett team med ett tydligt uppdrag. Skapa strukturer som skapar sammanhang. Simon Sinek pratar om ”The power of why” – att för medarbetarna tydliggöra syftet till att vara på jobbet.

Självstyrning

Låt medarbetarna få påverka sitt eget arbete. Ge dem möjlighet att fatta beslut inom deras mandatområde utifrån uppsatta mål. Lita på deras förmåga och ge dem feedback men mikromanagera inte.

Mitt mål är att mitt chefskap och ledarskap ska gå hand i hand. Genom chefskapet äger jag rätten att fatta avgörande beslut. Ledarskapet handlar om förtroende och tillit. Jag kommer att fortsätta fatta beslut och jag vill förtjäna mina medarbetares förtroende och tillit så att vi tillsammans klarar av utmaningar och når våra gemensamma mål.

Vill du ha ett lästips och samtidigt få en verktygslåda för ditt ledarskap? Läs boken ”Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team” av Oskar Henrikson och Habitud.

Vi berättar gärna om våra erbjudanden för just chefer som dels inkluderar lönesättningsverktyget i vår plattform, dels chefsutbildningar – både i e-learningformat och konsultledda

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...