Insikter 2 min Publicerat: 2020-09-09

Vilka mekanismer styr lönen?

Har du någonsin fått frågan ”Vad är din lön?” Kanske har din kompis, kollega eller familjemedlem undrat. Sannolikheten att den frågan någon gång har kommit upp är säkert nära 100 procent. Men har du någonsin fått frågan ”Vad utgörs din lön av? Varför är den inte hundralapp högre eller en hundralapp lägre?”

Vilken fråga tycker du är enklast att besvara: ”Vad är din lön?” eller ”Vad utgörs din lön av?” Jag skulle gissa att det är den första frågan. För vad är det egentligen som avgör vad du får i lön?

Det enkla (och något undvikande) svaret är att det är svårt att säga. En lön är en summa som påverkas av många olika mekanismer. Tänk bara själv på den gången du senast blev ombedd att lämna ett löneanspråk. Hur kom du fram till just den siffran? Säg inte att du bara drog till med en summa, kära läsare – jag vet att det inte stämmer. För du hade väl inte varit villig att jobba för en månadslön på 5 eller 23 kronor? Det är ok, man får rulla med ögonen åt mitt svar.

Det jag vill belysa är att din lön är inte ett tal taget ur luften, utan resultatet av en process med ett antal mekanismer. Vilka mekanismer som ligger bakom just din lön vet jag inte – det skiljer sig beroende på vad du arbetar med och vilket bolag du arbetar för. Men om du nu börjar fundera kring vad som egentligen styr din lön har jag ett råd: Prata med din chef. Fråga vad som styr din löneutveckling . Varför har du fått just den lön du har?

Då kanske du kan dra till med ”Det är en kombination av min utbildningsgrad och tidigare erfarenhet tillsammans med tillgången av andra medarbetare på arbetsmarknaden och den befintliga marknadslönen taget med organisationens uttalade mål att inte vara löneledande inom min befattning i kombination med mitt löneanspråk och min prestation i relation till rådande lönekriterier” när någon vill veta vad din lön utgörs av.

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...