Jämställdhet 2 min Publicerat: 2021-10-08

Därför är policyer viktig för jämställdhet och mångfald

Många tycker kanske policyer låter torrt och tråkigt – läser någon ens? Här berättar vi hur policyer skapar en mer jämlik arbetsplats!

Miljö och föräldraledighet

Det kan vara till stor fördel att hålla koll på företagets policyer. De berättar om företagets ryggrad, det vill säga företagets kultur och dess ambitioner inom olika områden. Resepolicyn till exempel hjälper till att veta hur du ska tänka när du beställer biljetter – ska du prioritera billiga resor eller tycker företaget att det är viktigare att du reser miljövänligt? Mobiltelefonpolicyn berättar vilken typ av mobiltelefon du ska beställa om din nuvarande blir stulen eller går sönder. Och föräldraledighetspolicyn informerar om hur din arbetsgivare ser på föräldraledighet och om du kommer få någon ersättning från företaget utöver den ersättning som Försäkringskassan ger.

Trygghet och jämställdhet

På vissa områden är det dessutom reglerat i lag att arbetsgivaren ska ha någon form av dokumentation för att du som medarbetare ska kunna trivas och känna dig trygg när du jobbar. En arbetsmiljöpolicy till exempel berättar hur företaget lever upp till sin skyldighet att säkerställa att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Arbetsgivaren behöver även redovisa hur man har rustat sig för att agera om en medarbetare blir särbehandlad på ett kränkande eller negativt sätt. En likabehandlingspolicy berättar hur företaget säkerställer att alla medarbetares har samma möjligheter att lyckas i företaget, oavsett till exempel kön eller bakgrund – det vill säga: hur företaget verkar för jämställdhet.

Mångfald och inkludering

När företaget har relevanta policyer på plats får du en vägledning kring vad företaget ser som viktiga områden och hur ledningen, och även du, förväntas agera i olika situationer. Detta främjar i sig mångfald och inkludering då det blir lättare att navigera i företaget. Det blir inte bara upp till en dominant grupp eller en tongivande individ att tolka företagets normer och regler eftersom dessa redan är satta på pränt av företaget.

Vill du höra mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering för att skapa en trygg och jämlik arbetsplats? Kontakta oss här!

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...