Jämställdhet 3 min Publicerat: 2021-12-14

Kvinnor arbetar gratis. Borde vi inte ha kommit längre 2021?

Kvinnor arbetar gratis 48 minuter om dagen. Så minskar vi lönegapet mellan män och kvinnor!

Se coronapandemin som en väckarklocka

Coronapandemin är en kris som inte bara bidragit till en rad negativa konsekvenser inom hälsoaspekten, utan också inom arbetsmarknaden och samhällsekonomin. Tusentals dödsfall och en extremt hög arbetsbelastning inom vården, har visat att kvinnors dåliga löner och villkor är ett verkligt problem som måste förändras.

Trots att kvinnor besitter en högre utbildning än män tjänar kvinnor betydligt mindre. I genomsnitt är kvinnors löner 9,9 procent lägre än mäns löner, vilket motsvarar 44 400 kronor på ett år. Om man räknar om det till arbetstid betyder det att kvinnor inte får betalt efter klockan 16:12, medan män får betalt under hela arbetsdagen fram till klockan 17:00.

Coronapandemin har tydliggjort problematiken med att kvinnodominerande yrken är lågt värderade som har bidragit till samhällsfarliga påföljder. Personalen inom vården är så hårt pressade att många har drabbats av posttraumatisk stress och andra psykiska problem. Det råder otrygga anställningar och bristfälliga villkor för ett närvarande chefskap inom äldreomsorgen. Detta i kombination med den otillräckliga kompetensutvecklingen har orsakat stor del av dödsfallen av covid-19. Låt pandemins tragiska utfall bli ett uppvaknande att en gång för alla rätta till de ojämställda lönerna och orättvisa villkoren!

16:12 rörelsen

16:12-rörelsen är ett förbund med Sveriges Kvinnolobby som initiativtagare, som består av politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer som aktivt arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen startade år 2013 och har gjort framsteg för att minska lönegapet mellan kvinnor och män sen dess. På 8 år har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:12. Med den förändringshastigheten kommer vi att nå jämställda löner om först 20 år. 16:12 rörelsen vill öka takten för att nå jämställda löner tidigare än så. Kampanjen kommer att fortsätta tills kvinnor avlönas hela dagen!

För att uppnå detta ställer de fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete, trygga anställningsformer och jämställd arbetsmiljö
  • Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader
  • Jämställd föräldraförsäkring
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner inom kravet på lönekartläggning
  • Jämställda pensioner mellan kvinnor och män

Hur arbetar Sysarb för att motverka ojämställda löner?

Sysarb grundades ur en frustration över att lönesättning ofta är orättvis, ojämställd och där majoriteten saknar kunskap. Vi vägrade vara en del av en orättvis verklighetsbild. Därför skapade vi vår egen som vi nu brinner för att dela med oss av!

Att ha en jämställd lönesättning är en av våra grundprinciper på Sysarb och vi arbetar ständigt för att hjälpa organisationer och företag att uppnå detta. Sedan starten har vi genomfört närmare 4000 lönekartläggningar och hjälper årligen tusentals chefer att sätta rätt lön i lönerevisionen. Att göra en lönekartläggning är det allra bästa sättet att ta reda på om lönerna i din verksamhet är jämställda. Vi drömmer om att förändra den globala synen på lön och skapa transparens, rättvisa och effekt.

Vill du följa med på resan att förändra världen till en mer rättvis plats? Kontakta oss så berättar vi mer!

Källa: Sveriges Kvinnolobby

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...