Jämställdhet 4 min Publicerat: 2024-03-07

Utmana det dolda lönegapet och främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Att det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män på̊ den svenska arbetsmarknaden är ingen nyhet – enligt siffror från Medlingsinstitutet tjänar kvinnor 90,1 procent av männens lön. Men förutom att kvinnor generellt har lägre månadslöner än män finns ett dolt lönegap som inte bara påverkar kvinnors ekonomi på kort sikt utan får även långsiktiga konsekvenser för deras löneutveckling och pension. Det är viktigt att identifiera och adressera dessa strukturella hinder för att skapa en mer rättvis och jämställd arbetsmiljö där alla har lika möjligheter till framgång och ekonomisk stabilitet.

Föräldraskapet spelar en betydande roll i det dolda lönegapet; Dubbelt så många mammor som pappor går ner i arbetstid för att ta hand om sina barn, och ofta går kvinnor ner i arbetstid när de har fått barn och jobbar deltid under barnens uppväxt för att lättare kunna kombinera föräldraskap och arbete. Detta leder till en ekonomisk sårbarhet för kvinnor.

Deltidsarbete vs. befordran

Deltidsarbete kan vara kopplat till en sämre löneutveckling och minskade möjligheter till befordran för kvinnor. Det finns en tendens bland arbetsgivare att ge större löneökningar och befordringsmöjligheter till personer som arbetar heltid jämfört med de som arbetar deltid. När kvinnor jobbar deltid och inte ges samma möjligheter till löneökningar och befordran som sina heltidsarbetande kollegor, leder det till att de hamnar efter i löneutvecklingen och karriärutvecklingen.

Föräldraledighet vs pension

Föräldraledighet och vab (vård av barn) är kopplat till en sämre pension för kvinnor. När kvinnor tar ut föräldraledighet och vab för att ta hand om barnen, påverkas deras totala arbetslivsinkomst och därigenom deras pensionsgrundande inkomst. Eftersom pensionen beräknas utifrån ens totala inkomst under arbetslivet, leder perioder av föräldraledighet och vab till lägre pensionsutbetalningar för kvinnor i framtiden. Detta resulterar i ekonomisk sårbarhet och osäkerhet för kvinnor när de går i pension, vilket förstärker de ekonomiska ojämlikheterna mellan könen på lång sikt.

En mer jämställd arbetsmarknad

För att främja jämställdhet och rättvisa löner på arbetsmarknaden krävs aktiv handling. Genom att öka medvetenheten om det dolda lönegapet, ställa krav på arbetsgivare för transparens och rättvisa löneförhållanden samt arbeta för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla ges lika möjligheter att utvecklas och avancera, kan vi tillsammans bidra till att minska lönegapet mellan könen och skapa en mer jämställd arbetsmarknad för alla.

Här är Sysarbs checklista för rättvisa i föräldraskapet:

1. Dela på ansvaret

Forskning visar att uttagandet av föräldrapenning hänger samman med en sämre löneutveckling. Att dela lika på̊ föräldraledighet (inklusive vab), om möjligheten finns, är därför det bästa sättet att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.

2. Undvik deltidsfällan

Deltidsarbete påverkar lön, karriär och pension. Att dela lika även på̊ deltidsarbetet, om möjligheten finns, minskar risken för att en av föräldrarna ensam får ta konsekvenserna av den minskade arbetstiden.

3. Dra dig inte för lönesamtalet

Forskning visar att regelbundna lönesamtal bidrar till att minska lönegapet mellan kvinnor och män genom att det ställer krav på̊ explicita lönekriterier och tydliggör sambandet mellan lön, kompetens och prestation.

4. Känn till dina rättigheter

Enligt lagen ska alla arbetsgivare göra en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten. Genom att fråga dina arbetsgivare om organisationens lönekartläggning signalerar du att ämnet är viktigt.

5. Ställ krav på din arbetsgivare

Diskrimineringslagen säger inte bara att arbetsgivare ska agera om diskriminering har skett, utan också̊ arbeta förebyggande mot diskriminering genom aktiva åtgärder. Kontrollera att din arbetsgivare är insatt i ämnet och årligen granskar processer och praxis.


Låt oss fortsätta att utmana det dolda lönegapet, främja jämställdhet och arbeta för en mer rättvis arbetsmarknad där alla ges möjlighet att blomstra och nå sin fulla potential.

Utforska mer kring det dolda lönegrapet. Klicka här för att läsa pdfen ”Det dolda lönegapet”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom HR och lär dig mer om vad vi brinner för – rättvis lönesättning.

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...