Testa Sysarbs jobbarkitektur redan idag

✔️ Förenkla er arbetsvärdering
✔️ Skapa transparens i organisationen
✔️ Processtöd för förankring

"Vi är väldigt glada över att äntligen få en tydlig och klar översikt över våra olika befattningar och yrken. Jobbarkitekturen hjälper oss med arbetet att enklare utveckla karriärvägar och möjliggöra synliga vägar för kompetensutveckling och lönekarriärer inom våra verksamheter."

Avesta Kommun

Jessica Eriksson, HR-chef

"Våra jämförelser blir mer träffsäkra och korrekta då vi på ett tydligt sätt jämför rätt grupper med varandra. Systemet ger oss en bra överblick över lönestrukturerna inom respektive nivå och det kommer att underlätta vårt arbete med lönebildning längre fram i tiden."

Region Örebro

Pia Linde, Förhandlingschef

Sysarbs jobbarkitektur förser er med:

1. En färdig befattningsvärdering av komplexitet och ansvar i 15 nivåer
2. Möjlighet att differentiera
i tydliga nivåer, för stora yrkeskategorier t.ex handläggare, chefer, lärare, sjuksköterskor

3. Stöd för tydligare dialoger med ökad transparens i lönebildning och lönesättning

Möt teamet bakom Sysarbs Jobbarkitektur

Daniel Edenholm
Grundare & affärsutvecklare @ Sysarb

”En jobbarkitektur hjälper organisationen i arbetet med lönekartläggning och lönebildning” 

Saskia Linton
Chief Professional Services @ Sysarb

”Med vår jobbarkitektur som stöd får chefen ett efterlängtat verktyg för meningsfulla och transparenta medarbetardialoger” 

Eric Nylén
Business Developer @ Sysarb

”En jobbarkitektur skapar nya förutsättningar i arbetet med strategisk kompetensförsörjning” 

Boka ett möte med oss idag

Under första mötet får ni en genomgång kring hur systematiken fungerar och därefter sätter vi upp en skräddarsydd implementeringsplan för din organisation.