Jobbarkitektur med Sysarb

Sysarb har utvecklat ett nytt ramverk för jobbarkitektur som gör det möjligt för våra kunder att skapa sin egen jobbarkitektur med transparenta karriärvägar som följer EU:s direktiv om lönetransparens och skapar förutsättningar att mer effektivt jobba med sina kärnprocesser inom HR.

Person som pekar mot en skärm

Vad är en jobbarkitektur?

En jobbarkitektur är en indelning och beskrivning av alla organisationens yrkesgrupper och hur dessa förhåller sig till varandra utifrån svårighetsgrad, ansvar och komplexitet.

En jobbarkitektur inkluderar även en nivåindelning för olika befattning och jobbfamiljer, dvs större yrkesgrupper. Detta möjliggör för bättre löneanalyser samt möjligheten att knyta sina övriga HR-processer till strukturen som till exempel karriärstegar.

– Eric Nylen, affärsutvecklare på Sysarb

Vad säger EU direktivet om lönetransparens?

I korthet så kommer det nya EU-direktivet om lönetransparens att ställa krav på att organisationer i Europa införa en koncern övergripande jobbarkitektur för att vara compliant med EU direktivet.

Eftersom det nya direktivet kräver att organisationer presenterar löneskalor och löneintervall för alla jobbprofiler och synliggör karriärvägar för alla medarbetare, kommer en klassisk arbetsvärdering inte längre att vara tillräckligt.

Föreläser på sysarbdagen 2021
dekorativ bild

Vilka är fördelarna med Sysarbs jobbarkitektur?

En av de stora fördelarna med Sysarbs jobbarkitektur är att detta är en struktur som bygger på kundens data och inte en struktur som är skapad utifrån någon annan verksamhet eller bransch. Den förädlar den struktur för statistik som vi har idag på ett sätt som många av våra kunder efterfrågat under flera år.

I arkitekturen möjliggörs även en visuell beskrivning kring hur alla arbeten förhåller sig till varandra och ökar möjligheterna att jobba med extern lönestatistik från exempelvis Sysarb.

Vad säger kunderna?

Varför våra kunder väljer oss

Självporträtt

Marie Wikander

COO @Wndy

”Jag har arbetat med Sysarb i 5 år hos flera kunder, inklusive (Klarna, The Absolut Company & Trustly) och kan verkligen rekommendera dem. Plattformen är användarvänlig, praktisk och du får alltid förstklassigt stöd från deras kundsupport och konsulter.”

Annika Holm

Annika Holm

CHRO @Rusta

Rusta har över 4 000 medarbetare i både Europa & Asien och sökte därför efter ett transparent, digitalt och effektivt verktyg för att hantera våra lönerevisioner och lönekartläggningar. Sysarb har varit en genuin partner som verkligen har hjälpt oss att digitalisera dessa processer och hjälpt oss att förbättras avsevärt.

Vad är fördelarna med en jobbarkitektur?

Det finns många fördelar med en jobbarkitektur. Några av dem är:

1. Tydlighet och struktur: En tydligt definierad jobbarkitektur ger klarhet & tydlighet kring ansvarsområden, komplexitet och arbetsuppgifter för varje roll, vilket skapar förutsättningar vid lönesättning, rekrytering, befordran liksom förutsättningar för högre transparens för medarbetare.

2. Karriärvägar och utveckling: Genom att definiera olika nivåer och roller inom organisationen skapas tydliga karriärvägar för anställda. Detta kan öka motivation och engagemang liksom förtydliga utvecklingsmöjligheter för medarbetare.

3. Rättvisa och jämnlikhet: Genom att tydligt definiera arbetsuppgifter och krav för varje roll kan en organisation säkerställa rättvisa och jämnlikhet i behandlingen av sina anställda ur ett lönesättning såsom rekryteringsperspektiv. Det minskar risken för diskriminering.

Vad är skillnaden mellan en jobbarkitektur och en arbetsvärdering?

En arbetsvärdering är fokuserad på att bedöma och jämföra värdet av olika jobb baserat på deras komplexitet och ansvar, medans en jobbarkitektur adderar överöver en jobbgradering även en mer övergripande strukturer kring hur organisationens roller förhåller sig till varandra med tillhörande karriärvägar. De två begreppen är nära relaterade till varandra, men har i flera avseenden olika fokus och syfte.

Hur kan jobbarkitekturen underlätta för chefer i dialogen med medarbetare?

Jobbarkitekturen kan tillämpas för att synliggöra karriärvägar och är ett bra stöd i dialogerna mellan chef och medarbetare. Genom att beskriva vilken nivå en medarbetare befinner sig på i sin karriärsutveckling tydliggörs samtidigt krav och förväntan på arbetet. En jobbarkitektur skapar tydlighet om vilken utveckling en medarbetare kan göra i er organisation. Vilken nivå ett arbete befinner sig på ger en konkret grund för tydliga dialoger i bland annat medarbetarsamtal, prestationsbedömning, lönesättning och regelbunden återkoppling.

Hur lång tid tar det att implementera Sysarbs jobbarkitektur?

Vanligtvis tar det ett par veckor att implementera Sysarbs jobbarkitektur och få den förankrad och kvalitetssäkrad innan hela verksamheten bjuds in för att ta del av arkitekturen. I vår implementation ingår alltid följande moment som går att bygga ut med fler workshops om det är av behov.
1. Skapande av arkitekturen i Sysarb
2. Import och strukturering av lönedata
3. Kvalitetsgranska gruppindelningen
4. Identifiera avvikelser
5. Workshop | överlämning