Störst i Europa på Lönekartläggning

Utforska vårt marknadsledande verktyg för lönekartläggning som förenklar och automatiserar processen genom smarta funktioner och en tydlig metodik utvecklad under 20 år.

Sysarbs plattform är noggrant utvecklat tillsammans med våra kunder och används av fler än 10 000 användare globalt. Boka din kostnadsfria testperiod redan idag!

Företag som använder vårt lönekartläggningsverktyg 

polestar logo
Disney logo
Volvo logga
scania logo
Paramount logo
Amnesty international logo
Ikano logo
greenpeace logo

Lönekartläggning för en jämställd arbetsplats

Säkerställ rättvis lönesättning enligt EUs nya direktiv om lönetransparens för dina anställda och lev upp till lagkravet med några klick.

  • Automatiserad analys baserad på artificiell intelligens som identifierar orättvisa löneskillnader baserat på ditt dataset, inklusive kön, ålder, anställningstid, prestation, etnicitet, mm.
  • Samverka med fackliga smidigt i plattformen i en transparent process
  • Kostnadsberäkning av lönejusteringar och åtgärder
  • Automatiserade rapporter som uppfyller lokala lagkrav både i Sverige och Europa

5 enkla steg för en godkänd lönekartläggning

Med vårt verktyg effektiviserar du hela processen, allt från arbetsvärdering till djupgående AI- och datadrivna analyser, lönejämförelser och slutrapporter. Kom igång med din lönekartläggning i fem enkla steg. 

Steg 1 – Importera er data via vår integrationsplattform

Steg 2 – Importera er jobbarkitektur eller skapa en i vår plattform

Steg 3 – Analysera datan med vår AI

Steg 4 – Ladda ner dina rapporter

Steg 5 – Kommunicera, samverka & förbättra

Lönekartläggning med fokus på EU Pay Transparency Directive

Många av våra kunder breddar årets lönekartläggning för att ta höjd för kommande EU direktiv om insyn i lönesättningen.

Om du är osäker på hur EU direktivet kommer att påverka dig så kan vi rekommendera vår workshop
”EU Pay Transparency Audit”, som granskar hur redo din organisation är för det nya direktivet och vad ni behöver göra för att bli ”compliant”.

Under workshopen kommer våra experter att guida dig genom direktivet och tillsammans kartlägga risker, utmaningar och ta fram en handlingsplan för de kommande året.

Vad säger kunderna?

Varför våra kunder väljer oss

Självporträtt

Marie Wikander

COO @Wndy

”Jag har arbetat med Sysarb i 5 år hos flera kunder, inklusive (Klarna, The Absolut Company & Trustly) och kan verkligen rekommendera dem. Plattformen är användarvänlig, praktisk och du får alltid förstklassigt stöd från deras kundsupport och konsulter.”

Annika Holm

Annika Holm

CHRO @Rusta

Rusta har över 4 000 medarbetare i både Europa & Asien och sökte därför efter ett transparent, digitalt och effektivt verktyg för att hantera våra lönerevisioner och lönekartläggningar. Sysarb har varit en genuin partner som verkligen har hjälpt oss att digitalisera dessa processer och hjälpt oss att förbättras avsevärt.

Webinar: Lönekartläggning

Få den kompletta översikten om lönekartläggning på endast 25 minuter!

Med över två decennier av erfarenhet inom branschen är vår kompetens på området oöverträffad.

I vårt webbinar guidar Sysarbs experter, Daniel Edenholm och Mikael Oterhals, dig genom följande centrala ämnen:

  • Introduktion till lönekartläggning som metod.
  • Vad en lönekartläggning är.
  • Vad diskrimineringslagen säger.
  • Vad MIA-modellen innebär.
  • Lönekartläggningens roll enligt EU:s lönetransparens direktiv.
  • Hur organisationer kan ta sin lönekartläggning till nästa nivå.
FAQ

Vanliga frågor och svar

Vad är lönekartläggning?

I en lönekartläggning ska du som arbetsgivare bedöma om era löneskillnader har ett samband med kön. Detta genomförs genom en kartläggning samt analys. 

Hur går en lönekartläggning till?

Kortfattat vad som ingår i en lönekartläggning:

Datainsamling: Strukturera datan för era befattningar såsom lön, kön, ålder, anställningstid, geografi, prestation för att sedan kunna genom föra en saklig analys
Gruppindelning: Skapa en gruppindelning för era lika arbeten
Arbetsvärdering: Skapa utifrån er gruppindelning en arbetsvärdering där likvärdiga arbeten tas fram
Analys av lika arbeten: Analysera samtliga lika arbeten som innefattar både kvinnor och män
Analys av likvärdiga arbeten: Analysera samtliga kvinnodominerade grupper (60% kvinnor eller mer) som har lägre lön än icke kvinnodominerade grupper som har fått samma värderingsresultat eller ett lägre värderingsresultat än den kvinnodominerade gruppen.  
Åtgärder: De löneskillnader som inte går att härleda till sakliga förklaringar såsom prestation, erfarenhet, geografi, mm görs en justering av vilka som tas med i handlingsplanen. 
Samverkan & kommunikation: Kommunicera resultaten och eventuella förändringar till medarbetare och berörda parter inom organisationen samt samverkan med fackliga parter.

Hur ofta ska man göra en kartläggning?

Kartläggning ska enligt lag utföras årligen.

Varför behövs lönekartläggning?

Lönekartläggning behövs för att säkerställa rättvisa och jämställda löner, men också för att se över lönestrukturerna så att organisationens riktlinjer för lönesättning följs och skapar konkurrenskraft, attraherar och behåller medarbetare samt skapar motivation.

Vad säger Diskrimineringslagen?

Under 2017 så uppdaterades diskrimineringslagen vilket innebär att lönekartläggningen ska numera genomföras varje år istället för var tredje år. Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med minst tio anställda och ytterligare en analys blev också lagstadgad: högre lön men lägre värdering. Vilket innebär att kvinnodominerade grupper jämförs med icke kvinnodominerade grupper som har en lägre värdering men högre lön.

Hur ofta ska man göra en lönekartläggning?

Från och med den 1 januari 2017 kräver diskrimineringslagen att man gör en lönekartläggning varje år.

Vad menas med lika arbete?

En eller flera arbetstagare som utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter.

Vad menas med likvärdigt arbete?

Likvärdiga arbeten är de arbeten som ställer likvärdiga krav på arbetstagarna som utför dem. Bedömningen av kraven i arbetena kan omfatta könsneutrala kriterier såsom utbildning, ansvar, arbetsförhållanden, mm.

Vad ska ingå i lönerna i kartläggningen?

Hela lönen (vanligtvis benämnt som total compensation), det vill säga fast och rörlig lön, till exempel bonus samt eventuella sidoförmåner.

Vad händer om vi inte gör en lönekartläggning?

Enligt lagen ska en kartläggning göras varje år. Om DO granskar er organisation och finner att ingen kartläggning är genomförd eller dokumenterad så kan Nämnden mot Diskriminering efter framställning från DO förelägga arbetsgivaren viten och krav på att fullfölja lagen.