Lönekartläggning kund – Lidl Lönekartläggning kund – Absolut Lönekartläggning kund – Intersport Lönekartläggning kund – Toyota Lönekartläggning kund – Lidl Lönekartläggning kund – Absolut Lönekartläggning kund – Intersport Lönekartläggning kund – Intersport

En rättvis lönerevision

Sysarb använder den senaste teknologin och metoder för att skapa transparens, mångfald  och jämställdhet i organisationer. Vi mäter inte bara data utan guidar er till att få ut den fulla potential som finns inom er organisation.

Molnbaserat lönerevisions-
verktyg

Effektivisera er lönerevision med vårt användarvänliga verktyg genom hela organisationen, från HR-avdelning till chef och medarbetare
Skapa en skräddarsydd lönestruktur som passar just er organisation
Användarvänlig och lättillgänglig personalhantering med högsta datasäkerhet
Lönekartläggning - första vy
Lönekartläggning - första vy

Få stöd med era lönesamtal

Hjälp dina medarbetare att nå sin fulla potential genom en transparent kommunikation när det kommer till målsättning, prestation och lönesättning.
Samla alla dina dialoger i en plattform.
Uppdatera era samtalsmallar med stöd från vårt mallbibliotek.

Rättvis och datadriven lönerevision

Automatisera lönerevisionen på grundliga datadrivna insikter.
Optimera prestation med modern performance management som är skräddarsydd till er lönestruktur.
Följ medarbetares framsteg genom åren, sparade i vår säkra databas.
Lönekartläggning - första vy

Hur rättvis är din organisation?

Ta vårat quiz och få svar inom en minut!
Take a Quiz
Lönekartläggning - första vy

Global lönerevision

Få stöd med valutahantering smidigt i plattformen
Undvik onödig administration och effektivisera processen
Anpassa processen utefter era verksamhetsländer och deras lokala krav och praxis

Prestationsbedömning

Prestationsbaserad lön smidigt i verktyget
Importera er prestationsbedömning till lönekartläggningen för att tydliggöra löneskillnader ur ett prestationsperspektiv
Uppdatera era lönekriterier med inspiration av våra mallar eller med stöd från en av Sysarbs Pay Equity Experts
Lönekartläggning - första vy

Vanliga frågor

Det här brukar folk vilja veta om vår tjänst för lönesättning.
Vilka samtal kan jag som chef genomföra i plattformen?

Allt från medarbetarsamtal till prestationsbedömning kan göras i plattformen, även egna samtal som chefen själv tar initiativ till. Oberoende av vilken typ av samtal det är kan både chef och medarbetare dokumentera och spara samtalet smidigt i plattformen.

Vilka steg i lönerevisionen kan man genomföra i plattformen?

Du kan genomföra hela lönerevisionen i plattformen, för alla inblandade! Chefer kan genomföra prestationsbedömning för medarbetarna och lönesätta direkt i plattformen. När löneöversynen är klar kan rapporter exporteras ut som stöd inför facklig förhandling.

Vad är en lönerevision?

En lönerevision brukar beskrivas som en process där organisationer ser över och reviderar lönerna för sina anställda – ett arbete som vanligtvis sker årligen. Ofta är arbetet styrt utifrån de kollektivavtal som arbetsmarknadens parter har förhandlat fram och kommit överens om, men lönerevision förekommer också i organisationer som inte är knutna till något kollektivavtal.

Vad skiljer Sysarb från andra aktörer på marknaden?

Med Sysarb får du marknadens kraftfullaste och intelligentaste verktyg. Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning kring rättvis lönesättning. Allt som innefattar kartläggning, analys, samtalsmoduler, aktiva åtgärder och lönesättning. Vår AI automatiserade analys ger dig även direkt insikter i din organisations lönestruktur. Med vår Analysmodul får du även möjlighet att se hur löneläget ligger till mellan olika avdelningar och mot marknaden. Allt detta kommer du åt och dokumenterar igenom plattformen, självklart med högsta säkerhet. Hos oss kan du skräddarsy ett paket som hjälper er med delarna som din organisation behöver.

Boka en demo med oss.

Låt oss visa dig hur du kan skapa mycket värde för din organisation!