Enkel och automatiserad Lönerevision

Gör du fortfarande er prestationsbedömning och lönerevision i Excel? Då är det dags att uppgradera er process med vår plattform. En modul som älskas av HR, chefer och medarbetare över hela världen då den förenklar och underlättar hela lönesättningsprocessen. Plattformen är utvecklad tillsammans med våra kunder och går att skräddarsy utefter era behov. Boka en kostnadsfri demo redan idag!

lönerevision

Utvecklad tillsammans med våra kunder

polestar logo
Disney logo
Volvo logga
scania logo
Paramount logo
Amnesty international logo
Ikano logo
greenpeace logoGrupp som skrattar

Global lönerevision

Är din lönerevision en total huvudvärk med stressade chefer, massor av Excel-ark och dålig insyn i er lönestruktur och strategi? Då är Sysarb rätt verktyg för dig.

Importera er data med ett klick genom våra integrationer och låt era chefer smidigt bedöma prestation och sätta nya löner enligt era riktlinjer och strategi. Oavsett om ni är baserade i ett land eller 60 så stöttar vår plattform er process med valuthantering och lokala önskemål och anpassningar.

Skapa en transparent löneprocess enligt EUs direktiv om lönetransparens

Skapa en transparent och effektiv lönesättningsprocess som proaktivt förhindrar att löneskillnader uppstår i din organisation. EUs nya direktiv om insyn i lönesättning ökar kraven och behoven av digitala hjälpmedel för enkla, tydliga och transparenta lönesättningsprocesser som gör det tydligt för medarbetare och chefer hur nya löner sätts i organisationen. Vänta inte, utan boka in en demo och genomgång redan idag!

Läs mer om direktivet här: https://www.sysarb.se/pay-transparency-se

Eu flaggor

Prestationsbaserad lönemodell

Vår filosofi kring lön baseras på prestation, där vi anser att topp-presterande medarbetare bör värderas, lyftas fram och belönas därefter. Vi tror också att lönetransparens bör vara kärnan i varje ersättningsstrategi, där medarbetare har full insyn i sin lön, befattning, karriärvägar, prestationer osv.

FAQ

Vanliga frågor & svar

Vad menas med lönerevision?

Begreppet ”revision” står för förändring. En lönerevision betyder alltså en förändring av lönen, vilket i praktiken innebär att lönen ses över och antingen höjs eller lämnas oförändrad. Lönerevisionen är därför en viktig del i lönesättningen och löneutvecklingen, oavsett vilken sektor och bransch du tillhör.

Vad säger lagen om lönerevision?

I Sverige så finns det inga lagar som anger att en arbetsgivare måste höja de anställdas löner varje år. Lönejusteringarna är i stället reglerade i kollektivavtalet, dock så väljer de flesta arbetsgivare som inte har kollektivavtal att genomföra lönerevisioner årligen dock med friare bestämmelser och utrymmen liksom datum för när detta sker.

Vad är en lönerevision?

En lönerevision brukar beskrivas som en process där organisationer ser över och reviderar lönerna för sina anställda – ett arbete som vanligtvis sker årligen. Ofta är arbetet styrt utifrån de kollektivavtal som arbetsmarknadens parter har förhandlat fram och kommit överens om, men lönerevision förekommer också i organisationer som inte är knutna till något kollektivavtal.

Vad gör chefen i en lönerevision?

För många chefer sätter lönerevisionen ledarskapet på prov. Chefen ska bedöma sina medarbetares resultat och prestationer och även kommunicera detta på ett bra sätt. Det är viktigt att medarbetaren känner att hen har blivit rättvist behandlad. Om medarbetaren inte förstår hur hen har blivit lönesatt eller om lönen har satts godtyckligt kan medarbetarens framtida prestationer få negativa effekter.

Vad är lönekriterier?

För att bedöma prestation på ett sakligt och könsneutralt sätt använder sig många organisationer av lönekriterier som cheferna utgår ifrån när de bedömer prestation.

Vad ska man tänka på när man väljer lönekriterier?

För att lönekriterierna ska fungera riktigt behöver de spegla organisationens mål och behov. Bra och utmärkta prestationer ska spegla de medarbetarbeteenden som leder organisationen till framgång. Det är därför viktigt att lönekriterierna är uppdaterade och inte bygger på mål som inte längre gäller.

Löneutveckling som föräldrarledig?

Enligt föräldraledighetslagen får inte en arbetsgivare missgynna din löneutveckling på grund av att du varit föräldraledig. Du har rätt till samma löneutveckling som om du hade varit på plats.