Lönesättning

Det ska vara lätt att göra rätt!

Att ha en tydlig process för lönesättning är en viktig nyckel till motiverade ledare och medarbetare. Vår dröm är att varje ledare ska ha rätt förutsättningar att sätta rätt lön. Därför har vi tagit fram en tjänst som underlättar arbetet med medarbetarsamtal, lönesamtal, målstyrning, prestationsbedömning och lönesättning.
Lidl-logotype
Lönesättning översikt över alla medarbetare

Datadriven modern lönesättningsprocess

Med en strukturerad process för lönesättning ges alla chefer och medarbetare samma förutsättningar att kunna fokusera på det som verkligen skapar värde. Vi har under åren mött många organisationer runt om i Sverige som har en ostrukturerad process i dialogen mellan chef och medarbetare, även när det kommer till lön. Detta skapar stor frustration och kan vara förödande för organisationer. Med vårt verktyg för lönesättning bygger vi broar och strömlinjeformar processen för lönesättning så att både chef och medarbetare blir mer involverade och engagerade. Allt hanteras såklart på webben och sparas i molnet.

Transparent kommunikation

För att möjliggöra att alla medarbetare når upp till sin fulla potential är det viktigt att du som chef skapar en tydlig bild över vad en medarbetare förväntas leverera. Addera sedan faktorn att ha en transparent kommunikation i mål-, medarbetar- och lönesamtal. Allt detta görs smidigt i vår plattform. Dokumentationen sparas på ett säkert ställe och är samtidigt lättillgänglig för chefen och den medarbetare det gäller.
Lönesättning med lönedata och nyckeltal

Sätt rätt lön med datadrivna insikter

Som chef ska du inte sätta en lön som till stor del baseras på magkänsla – något som är mer förekommande än vad man kan tro. Du behöver få kontroll över hur en medarbetare faktiskt har presterat under året för att kunna sätta en rättvis lön. Vår lönesättningstjänst förklarar tydligt hur en  individ har presterat under året med en transparent prestationsbedömning och självskattning. Tjänsten innehåller också historisk utveckling, lönejämförelser och lönespann – allt för att ge dig djupgående insikter att basera din nästa lönesättning på.

Enkelt system och engagerade medarbetare från Sysarb gjorde hela processen väldigt smidig.

Barncancerfonden

Vi valde Sysarb tack vare deras enkla plattform och proffsig konsulthjälp. Vi kan verkligen rekommendera Sysarb!

Hemtex

Gänget på Sysarb är trevliga, tillmötesgående och har ett smidigt system som skapar stort värde för oss.

Kjell & Company
Kjell & Compant logotype

Vanliga frågor

Det här brukar folk vilka veta om vår tjänst för lönesättning.
Vilka samtal kan jag som chef genomföra i systemet?

Alla! Det innebär alltså både förberedda samtal som administratören lägger in, och även egna samtal som chefen själv tar initiativ till. Oberoende av vilken typ av samtal det är kan både chef och medarbetare dokumentera och spara samtalet smidigt i plattformen.

Vilka steg i lönerevisionen kan man genomföra i plattformen?

Du kan genomföra hela lönerevisionen i Sysarb, för alla inblandade! Chefer kan genomföra prestationsbedömning för medarbetarna och lönesätta direkt i systemet. Administratörer förbereder allt underlag i Sysarb, till exempel prestationskriterier och löneutrymme. Vill chefen genomföra och dokumentera lönesamtalet i systemet är detta också möjligt – allt kan samlas i systemet! När löneöversynen är klar kan Excel-rapporter tas ut som stöd inför facklig förhandling.

Kan man ha flera olika utrymmen samtidigt i lönerevisionen i Sysarb?

Ja, man kan basera löneutrymmet (lönepotten) utifrån fackligt avtal, prioriterade grupper och särskilda satsningar!

Effektivisera HR-arbetet med vår tjänst för lönesättning!

1
Skräddarsydd demo
Kom igång genom att boka en demovisning som vi skräddarsyr efter din organisations storlek och bakgrund.
2
Upplägg
Vi ser över din organisations behov och presenterar ett upplägg för hur just ni kan arbeta med Sysarb på bästa sätt.
3
Onboarding
Du får en personlig onboarding med en av våra Pay Equity Experts och sen kan du direkt börja arbeta i Sysarb.
4
Uppföljning
Medan du jobbar i Sysarb följer vi upp hur det går och om vi kan göra något ytterligare för att din organisation ska bli så framgångsrik som möjligt.

Är du redo? 

Du är nu nära att skapa mycket värde för din verksamhet. Låt oss skräddarsy en demo och visa hur vi kan skapa framgång för just din organisation – du kommer inte att ångra dig!

Martina Larsson

Customer Success Manager