2 min Publicerat: 2023-04-25

Mer jämställda löner

Beställ din kopia redan idag, just nu för 249 kronor! Maila oss på [email protected] och lägg din beställning.

Handfasta tips för hur du på bästa sätt skapar jämställda löner i din organisation

– Hur tar du som chef dig an utmaningen att säkerställa att lönesättningen i din organisation blir mer jämställd?
– Hur gör du så att kvinnor och män får lika lön för lika och likvärdigt arbete?
– Hur säkerställer du att lönesättningen inte påverkas av om medarbetaren är man eller kvinna, utan att den alltid bestäms av en tydlig lönestrategi där jämställda och jämlika löner är en självklarhet?


Författarna ger dig stöd att gå från att förklara varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män ser ut som de gör, till att i dialog med kollegor och medarbetare agera för att förändra och utveckla era processer, för att nå målet om jämställda löner.

Boken utmanar dig att utveckla en lönebildning som innebär att det alltid är de skickligaste medarbetarna, oavsett om de är kvinnor eller män, som får högst lön för att de mest bidrar till att utveckla effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Daniel Edenholm är personalvetaren som för femton år sedan var med och startade företaget Sysarb för att hjälpa arbetsgivare med lönekartläggning, och som VD lett utvecklingen av detta företag till att idag vara ett marknadsledande techbolag med tjänster för lönekartläggning, lönerevision och strukturerad lönebildning.

Ulf Gustavsson är chefen som under årtionden arbetat med att utveckla systematiskt kvalitetsarbete och lönebildning inom utbildningsvärlden. De senaste fem åren har han som senior rådgivare inom Sysarb arbetat med att erbjuda stöd åt offentliga och privata företagare i deras arbete med att sätta rätt lön.

Beställ din kopia redan idag, just nu för 249 kronor! Maila oss på [email protected] och lägg din beställning.