Nyheter 2 min Publicerat: 2021-09-16

Hon leder Sysarb – möt styrelseordföranden Beatrice Björk

För drygt ett år sedan rekryterades bolagsveteranen Beatrice Björk till ledarpositionen för Sysarbs styrelse. Ta del av hennes framgångsfaktorer för ett blomstrande företag, och hör hennes framtidsvisioner för Sysarb!

Berätta lite om dig själv!

Jag är en techpassionerad beteendevetare. Jag har en bakgrund från ledande positioner i såväl globala bolag som start-ups och scale-ups. Jag har en stor industriell erfarenhet från bland annat energi och infrastruktur. På det är jag även fritidsbonde så lantbruket och djuren är en stor del av livet.

Varför valde du att gå in i Sysarbs styrelse?

Jag har sett konsekvenserna av alltför homogena grupper och orättvisor i lönestrukturer. Det är dags att vi ser till att lönerna matchar den mångfald som bolagen behöver för att bli framgångsrika i sin affär. Vi har kommit långt i Sverige men vi har en resa som måste drivas på – Sysarb är avgörande i det! Vi vill också exportera det som Sverige har gjort bra till andra länder som ligger efter. Lönestrukturer är mer än siffror; lönen sätter normer i samhället och i hemmet. Jag lärde känna Sysarbs CEO Daniel Edenholm när vi läste på MBA tillsammans, och efter många dialoger om organisation, affär och samhälle ville jag såklart vara med på Sysarbs resa.

Vilka perspektiv bidrar du med i styrelsen?

Flera olika perspektiv. Jag har själv varit lönesättande chef och sett utmaningarna i att utveckla lönestrukturen. Jag har kunskapen av att växa och internationalisera bolag. Jag har passionen för att göra skillnad.

Nämn dina personliga framgångsfaktorer för att ett företag ska blomstra.

Nyfikenhet, driv och kundfokus. Att inte bara ha gemensamma mål och visioner – det är precis lika viktigt med en gemensam bild av nuläge och syfte. Bolag byggs av människor och deras samarbete, så förmågan att lyssna, se olika perspektiv och fatta beslut ofta är en nyckel.

Var tror du Sysarb befinner sig om 5 år?

Sysarb är en global spelare med en erkänt positiv påverkan på ökad mångfald och rättvisa löner. Precis som Spotify ändrade synen på distribution av musik så ska Sysarb påverka synen på ersättning och lön.

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...