"Jag tycker att Sysarb helt klart erbjuder ett av de främsta verktygen för lönekartläggning! Det är lätt att använda, täcker allt från analys till dokumentation och ger dessutom tips på hur man ska analysera. De gör en komplex process enkel!"
Marie Wickander
COO
Wndy
”Sysarb har underlättat för oss att kunna arbeta med våra löner på ett enkelt och strukturerat sätt. Vi uppskattar i synnerhet viljan att arbeta tillsammans med oss som kunder, ständigt med fokus på att förenkla och förbättra våra arbetsprocesser.”
Maria Bjerner
HR-chef
Hemtex
"Vi är väldigt nöjda med lönekartläggningen i Sysarb och den har också utvecklats över tid och nya funktioner har tillkommit. Sysarb är lyhörda för kundens behov och supporten är toppen!"
Isa Mebius
HR-chef
Vårdförbundet
”Avalanche Studios Group har en kultur som sätter människor i centrum. För oss är det självklart att ge alla Avalanchers förutsättningar för att prestera på topp samtidigt som de känner sig uppskattade och inkluderade. I Sysarb har vi hittat ett pålitligt och användarvänligt verktyg som hjälper oss att säkerhetställa rättvisa och jämställda löner, samtidigt som lönestrukturen synliggörs för våra chefer. Detta hjälper oss framåt i vårt viktiga mångfalds- och inkluderingsarbete.”
Cajsa Schüllerquist
People Process Development Specialist
Avalanche Studios
”Sysarb erbjuder en kompetens som hjälper oss att kvalitetssäkra och utveckla lönekartläggningsprocessen. Sysarb är också lyhörda för våra behov och önskemål genom en professionell kundkontakt. Plattformen ger oss ett bra stöd för lönekartläggningen men också för analyser i andra delar av lönebildningsarbetet”
Ulrika Hovsby
HR-konsult
Region Örebro Län
"Vi är väldigt nöjda med lönekartläggningen i Sysarb och den har också utvecklats över tid och nya funktioner har tillkommit. Sysarb är lyhörda för kundens behov och supporten är toppen!"
Isa Mebius
HR-chef
Vårdförbundet
"Jag tycker att Sysarb helt klart erbjuder ett av de främsta verktygen för lönekartläggning! Det är lätt att använda, täcker allt från analys till dokumentation och ger dessutom tips på hur man ska analysera. De gör en komplex process enkel!"
Marie Wickander
COO
Wndy
”Sysarb har underlättat för oss att kunna arbeta med våra löner på ett enkelt och strukturerat sätt. Vi uppskattar i synnerhet viljan att arbeta tillsammans med oss som kunder, ständigt med fokus på att förenkla och förbättra våra arbetsprocesser.”
Maria Bjerner
HR-Chef
Hemtex
"Vi är väldigt nöjda med lönekartläggningen i Sysarb och den har också utvecklats över tid och nya funktioner har tillkommit. Sysarb är lyhörda för kundens behov och supporten är toppen!"
Isa Mebius
HR-Chef
Vårdförbundet
”Avalanche Studios Group har en kultur som sätter människor i centrum. För oss är det självklart att ge alla Avalanchers förutsättningar för att prestera på topp samtidigt som de känner sig uppskattade och inkluderade. I Sysarb har vi hittat ett pålitligt och användarvänligt verktyg som hjälper oss att säkerhetställa rättvisa och jämställda löner, samtidigt som lönestrukturen synliggörs för våra chefer. Detta hjälper oss framåt i vårt viktiga mångfalds- och inkluderingsarbete.”
Cajsa Schüllerquist
People Process Development Specialist
Avalanche Studios

Boka en demo med oss.

Låt oss visa dig hur du kan skapa mycket värde för din organisation!