Lönekartläggning för företag

Ett litet steg för din organisation – ett stort steg för jämställdhet! Testa marknadens ledande verktyg.

Att göra en lönekartläggning är det allra bästa sättet att ta reda på om lönerna i din verksamhet är jämställda. Vår tjänst för lönekartläggning stöttar dig genom hela processen, i allt från arbetsvärdering till djupgående löneanalyser och jämförelser, och ger dig möjlighet att experimentera med lönelägen direkt i verktyget – med en komplett slutrapport som resultat.
Starta ditt företags testperiod
Lönekartläggning första bild
 Lönekartläggning kund – Toyota Lönekartläggning kund – Lidl Lönekartläggning kund – Absolut Lönekartläggning kund – MTV Lönekartläggning kund – Intersport
Lönekartläggning - första vy

Jobba datadrivet och analysera er lönedata

Lönekartläggning är ingen rocket science, vi kallar det istället för data science. I vår översikt samlar vi alla övergripande nyckeltal kring era löner och ger dig djupgående insikter i hur just din organisation ser ut. Detta för att du ska kunna ta datadrivna beslut som för din organisation framåt mot en mer jämställd arbetsplats. Vi hjälper dig att börja jobba mer datadrivet.

Flexibel och anpassad arbetsvärdering

Oavsett om din organisation verkar inom privat eller offentlig sektor kan du vara trygg med att vår tjänst för lönekartläggning har en flexibel arbetsvärderingsmetod som vi anpassar efter din organisation. Arbetsvärderingen följer en strukturerad process där tjänsten helt automatiskt identifierar likvärdiga arbeten samt löneskillnader i en hierarkisk analys – för att ge dig djupgående insikter. Behåll er nuvarande arbetsvärdering eller använd våra färdiga modeller.
Lönekartläggning - Arbetsvärderings mall
Lönekartläggning - Analysverktyget

Smidig analys med AI

Vi har lagt stort fokus på att ge dig som kund möjligheter att kunna utforska era lönelägen, identifiera era löneskillnader och agera på dessa. Därför har vi utvecklat sofistikerade funktioner som analyserar er lönedata där vår tjänst hjälper till hela vägen. Testa att laborera med lönelägen på individer för att se hur lönekvoten förändras i realtid, filtrera på lönespann, ålder, organisationskoder och mycket mer. I vår plattform kan du vrida och vända på er lönedata för att komma till rätt slutsatser.

Slutdokumentation med ett knapptryck

Att skapa en slutrapport är ofta enormt tidskrävande och resultatet kan upplevas otydligt med mängder av siffror utan logik och förklaring. Därför har vi byggt in stöd för att enkelt kunna bygga ihop din slutrapport med förklarande diagram och nyckeltal. Du får också ta del utav vår mall, skapad av våra Pay Equity Experts som är anpassad efter DO:s krav. Rapporten används sedan för att utvärdera organisationens nuläge i ledningsgrupper och styrelser och blir en viktig punkt på agendan i arbetet att säkerställda jämställda och rättvisa löner.
Lönekartläggning - Slutdokumentations sida

Vanliga frågor

Det här brukar folk vilka veta om vår tjänst för lönekartläggning!
Vilka typer av rapporter kan man ta ut från ert system?

Våra rapporter innefattar dels Excel-filer med väldigt mycket data, dels mer städade Word-filer där en begränsad mängd nyckeltal presenteras tillsammans med diagram. Om ni har upptäckt osakliga löneskillnader går det även bra att ta ut en rapport för just det.

Vi har redan genomfört en arbetsvärdering som vi vill använda i kommande lönekartläggning. Går det att importera den i ert system?

Det går utmärkt att använda ett tidigare arbetsvärderingsresultat i Sysarb! Vi kan alltid importera ert värderingsresultat och ofta även hela värderingen/faktorplanen.

Kan man på något vis se hur enskilda personer påverkar löneskillnaden mellan könen i en specifik grupp?

Absolut! Man ser detta genom att tillfälligt dölja en eller flera personer och på så vis få uppdaterade nyckeltal som är exklusive dessa personer. Man kan också testa att göra tillfälliga lönejusteringar på medarbetare för att se hur ett specifikt lönelyft för en eller flera medarbetare skulle påverka helheten i gruppen.

Starta din testperiod för lönekartläggning!

1
Starta testperiod
Starta din testperiod genom att boka en demovisning som vi skräddarsyr efter din organisations storlek och bakgrund.
2
Upplägg
Vi ser över din organisations behov och presenterar ett upplägg för hur just ni kan arbeta med Sysarb på bästa sätt.
3
Onboarding
Du får en personlig onboarding med en av våra Pay Equity Experts och sen kan du direkt börja arbeta i Sysarb.
4
Uppföljning
Medan du jobbar i Sysarb följer vi upp hur det går och om vi kan göra något ytterligare för att din organisation ska bli så framgångsrik som möjligt.

Är du redo? 

Du är nu nära att skapa mycket värde för din verksamhet. Låt oss skräddarsy en demo och visa hur vi kan skapa framgång för just din organisation – du kommer inte att ångra dig!

Oscar Meivert

CGO | Chief Growth Officer