Lönekartläggning för kommuner 

Vi kan kommuner och era utmaningar,  därför väljer hälften av Sveriges kommuner att arbeta med Sysarb för sin lönekartläggning. Med all vår samlade erfarenhet kan vi nu erbjuda ett skräddarsytt verktyg för Sveriges alla kommuner. Låt oss berätta mer! 

Starta testperiod för din kommun

Utmaningar för kommuner

Vi på Sysarb kan era utmaningar, kanske känner du igen dessa?

- Komplexiteten i arbetsvärderingen.
- Användningen av AID etiketter som grund för indelning i lika arbeten.
- Nivå av samverkan med fackliga organisationer.
- Konkurrens från privat sektor vid lönesättning.
- Brist på rätt kompetens som driver lönenivån.

 Lönekartläggning kund – Örebro kommun Lönekartläggning kund – helsingborg Lönekartläggning kund –  Region skåne Lönekartläggning kund – SLL Lönekartläggning kund – Danderyds kommun

Fördelar med Sysarb

Utforska fördelarna med historisk data

Din historiska data både förenklar och effektiviserar analysen. I stora organisationer krävs det ibland samarbete, vi kan därför erbjuda en unik lösning med olika behörighetsroller som hjälper och förenklar ert samarbete

Färdigställd arbetsvärdering

I vårt erbjudande för kommuner finns det en färdigställd medianarbetsvärdering. Vår mall är baserad på hundratals olika arbetsvärderingar som vi har hjälpt kommuner att genomföra. På detta sätt effektiviserar vi arbetet och kan starta en lönekartläggning med en redan färdigställd arbetsvärdering som med enkla justeringar kan specialanpassas efter er organisation.
Lönekartläggning - Analysverktyget
Lönekartläggning - Arbetsvärderings mall

Flexibel gruppering

Få en tydlig överblick över er verksamhets grupperingsstruktur med vår automatiska modell för indelning av lika arbete. Med hög flexibilitet kan du enkelt ändra grupptillhörighet, skapa nya grupper eller ta bort individer. Allt detta direkt i webbläsaren, utan att behöva göra en ny excel-import.

Automatiserad AI-analys

Med vår sofistikerade AI-analys hjälper verktyget dig att snabbt identifiera vilka av dina medarbetare som behöver analyseras djupare. Detta gör att du på ett effektivare sätt kan göra din analys och inte behöva spendera tid på att hitta vilka medarbetare som ligger fel.
Lönekartläggning - Analysverktyget
Lönekartläggning - Analysverktyget

Samverkan med fackliga

TEXT....

Sysarb kan kommuner

Vi på Sysarb har en lång erfarenhet av att arbeta med kommuner. Under 16 års tid har vi genomfört lönekartläggningar och arbetat med dessa frågor och kan därför med säkerhet säga att vi vet vad som behövs.

Boka demo

Vanliga frågor

Det här brukar folk vilka veta om vår tjänst för lönekartläggning!
Vilka typer av rapporter kan man ta ut från ert system?

Våra rapporter innefattar dels Excel-filer med väldigt mycket data, dels mer städade Word-filer där en begränsad mängd nyckeltal presenteras tillsammans med diagram. Om ni har upptäckt osakliga löneskillnader går det även bra att ta ut en rapport för just det.

Vi har redan genomfört en arbetsvärdering som vi vill använda i kommande lönekartläggning. Går det att importera den i ert system?

Det går utmärkt att använda ett tidigare arbetsvärderingsresultat i Sysarb! Vi kan alltid importera ert värderingsresultat och ofta även hela värderingen/faktorplanen.

Kan man på något vis se hur enskilda personer påverkar löneskillnaden mellan könen i en specifik grupp?

Absolut! Man ser detta genom att tillfälligt dölja en eller flera personer och på så vis få uppdaterade nyckeltal som är exklusive dessa personer. Man kan också testa att göra tillfälliga lönejusteringar på medarbetare för att se hur ett specifikt lönelyft för en eller flera medarbetare skulle påverka helheten i gruppen.

Är du redo? 

Du är nu nära att skapa mycket värde för din verksamhet. Låt oss skräddarsy en demo och visa hur vi kan skapa framgång för just din organisation – du kommer inte att ångra dig!

Oscar Meivert

CGO | Chief Growth Officer