Utmaningar för myndigheter

Vi på Sysarb kan era utmaningar, kanske känner du igen dessa?

Komplexiteten i arbetsvärderingen.
Användningen av AID etiketter som grund för indelning i lika arbeten.
Nivå av samverkan med fackliga organisationer.
Konkurrens från privat sektor vid lönesättning
Brist på rätt kompetens som driver lönenivån.
 Lönekartläggning kund – Örebro kommun Lönekartläggning kund – helsingborg Lönekartläggning kund –  Region skåne Lönekartläggning kund – SLL

Fördelar med Sysarb

Utforska fördelarna med historisk data

Din historiska data både förenklar och effektiviserar analysen. I stora organisationer krävs det ibland samarbete, vi kan därför erbjuda en unik lösning med olika behörighetsroller som hjälper och förenklar ert samarbete
Lönekartläggning - första vy
Lönekartläggning - första vy

Arbetsvärdering för BESTA

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa myndigheter i dess jämställdhetsarbete. En utmaning som vi identifierat är indelningen av BESTA-koder och hur arbetsvärderingen ska se ut. Därför har vi tagit fram en unik möjlighet som baseras på BESTA-vägen men som möjliggör en djupare indelning då kunder tidigare upplevt BESTA som för bred. Då vi vet att BESTA-koderna ibland kan vara utmanande har vi även tagit fram en flexibel funktion för att kunna gruppera de olika koderna.

Flexibel gruppering

Få en tydlig överblick över er verksamhets grupperingsstruktur med vår automatiska modell för indelning av lika arbete. Med hög flexibilitet kan du enkelt ändra grupptillhörighet, skapa nya grupper eller ta bort individer. Allt detta direkt i webbläsaren, utan att behöva göra en ny excel-import.
Lönekartläggning - första vy
Lönekartläggning - första vy

Automatiserad AI-analys

Med vår sofistikerade AI-analys hjälper verktyget dig att snabbt identifiera vilka av dina medarbetare som behöver analyseras djupare. Detta gör att du på ett effektivare sätt kan göra din analys och inte behöva spendera tid på att hitta vilka medarbetare som ligger fel.
Lönekartläggning - Analysverktyget

Samverkan med fackliga

TEXT....

Sysarb kan myndigheter

Vi på Sysarb har en lång erfarenhet av att arbeta med myndigheter. Under 16 års tid har vi genomfört lönekartläggningar och arbetat med dessa frågor och kan därför med säkerhet säga att vi vet vad som behövs.

Vanliga frågor

Det här brukar folk vilja veta om vår tjänst för lönekartläggning.
Vilka typer av rapporter kan man ta ut från ert system?

Våra rapporter innefattar dels Excel-filer med väldigt mycket data, dels mer städade Word-filer där en utvald mängd nyckeltal presenteras tillsammans med diagram. Om ni har upptäckt osakliga löneskillnader går det även att ta ut en rapport för just det.

Vi har redan genomfört en arbetsvärdering som vi vill använda i kommande lönekartläggning. Går det att importera den i ert system?

Det går utmärkt att använda ett tidigare arbetsvärderingsresultat i Sysarb! Vi kan importera ert värderingsresultat och även hela värderingen/faktorplanen

Lönekartläggning – när och hur ofta?

Enligt lagen ska en lönekartläggning göras varje år för kontinuerligt arbete med jämställdhet. Dessutom är det ett krav att företag med över 10 anställda tydligt dokumenterar lönekartläggningen.

Vad är en lönekartläggning?

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du enligt DO göra både en kartläggning och en analys. DO:s lagkrav uppfyller du enkelt med Sysarbs verktyg, vi hjälper dig även att få bättre och djupare förståelse för din lönestruktur.

Vad skiljer Sysarb från andra aktörer på marknaden?

Med Sysarb får du marknadens kraftfullaste och intelligentaste verktyg. Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning kring rättvis lönesättning. Allt som innefattar kartläggning, analys, samtalsmoduler, aktiva åtgärder och lönesättning. Vår AI automatiserade analys ger dig även direkt insikter i din organisations lönestruktur. Med vår Analysmodul får du även möjlighet att se hur löneläget ligger till mellan olika avdelningar och mot marknaden. Allt detta kommer du åt och dokumenterar igenom plattformen, självklart med högsta säkerhet. Hos oss kan du skräddarsy ett paket som hjälper er med delarna som din organisation behöver.

Boka en demo med oss.

Låt oss visa dig hur du kan skapa mycket värde för din organisation!