Guider 3 min Publicerat: 2020-12-07

Fyra steg till en godkänd lönekartläggning

Hej! Du visste kanske att alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år? Jättebra! Men hur gör man egentligen? Här bjuder vi på lite information så att du kan planera och genomföra en lönekartläggning enligt konstens alla regler. Lycka till!

Sysarbs MIA-modell

För att hänga med i nedanstående beskrivning av stegen i en lönekartläggning är det bra att först kika på Sysarbs MIA–modell. Den är tänkt att vara en hjälp för att förstå vilka delar som påverkar lönesättningen och vilka delar vi arbetar med när vi analyserar löneskillnader i en organisation.

Lönen påverkas av följande tre delar:

  • Marknad
  • Individens prestation och måluppfyllelse
  • Arbetsuppgiftens komplexitet och ansvar

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare analysera löneskillnaderna i er organisation och identifiera förbättringsområden för att få mer jämställda löner. Lagen kallar detta att du ska identifiera ”aktiva åtgärder”.

Steg 1: Analysera policy och praxis

I första steget ska du analysera vad ni säger i er lönepolicy och era riktlinjer om lönesättning och om vad som ska påverka lönesättningen hos er. Du ska säkerställa att uttrycken påverkar lönesättningen på samma sätt för kvinnor som för män. Du ska också analysera sådant som kan påverka lönesättningen som ni inte har skrivit ner (er praxis). Även praxis måste självklart hanteras lika oberoende medarbetarens kön.

Steg 2: Organisera medarbetares arbeten

I steg två organiserar du era medarbetare utifrån vilka som har lika arbetsuppgifter. Eftersom A:et påverkar lönesättningen är målet i detta steg att ta bort A:et som förklaring i analysen. Om det finns en löneskillnad mellan två medarbetare som har lika arbete måste ju förklaringen ligga i I:et eller M:et. A:et är ju lika.

I steg två behöver du också organisera era medarbetare utifrån hur stora kraven är på deras arbetsuppgifter. Det är alltså A:ets storlek som ska hanteras. Om det finns en löneskillnad mellan medarbetare där den som har svårare arbete har högre lön än den andra finns det en saklig förklaring till lönesättningen. A:ets storlek påverkas av hur svårt arbetet är och hur mycket ansvar det finns i arbetet. Ju mer komplext arbete desto högre utgångsläge för den individuella lönesättningen.

Steg 3: Analysera löneskillnader

I steg tre arbetar du med analys av löneskillnader. Du ska svara på varför det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika arbete. Beror löneskillnaderna på individuella faktorer (I) såsom prestation eller skillnader i erfarenhet? Eller beror löneskillnaderna på marknadsfaktorer (M)?

I analysen granskar du också löneskillnader mellan medarbetare som har likvärdiga arbeten (där A:ets komplexitet bedöms likvärdigt). Varför har ni skillnader i lön mellan två arbeten som är likvärdiga? Beror det på individuella faktorer eller marknadsfaktorer?

Finns det löneskillnader som inte går att förklara och därför bör åtgärdas?

Steg 4: Identifiera aktiva åtgärder för mer jämställda löner

I det fjärde steget ska du summera ditt arbete och fastställa vilka aktiva åtgärder du har identifierat som skulle göra lönesättningen mer jämställd i organisationen. Åtgärderna kan handla om rena lönekorrigeringar för enskilda individer eller korrigeringar i era riktlinjer för lönesättning – allt sådant som kan bidra till mer jämställda löner!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...