Cookie och Integritetspolicy

Cookie policy

Vad är en cookie?

Cookies används på nästan alla webbplatser. Cookies är små filer som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan IT-utrustning som du använder för att besöka webbplatsen. Filen låter dig känna igen din dator/mobilenhet, samt spåra vilka sidor och funktioner som besöks av din webbläsare.  

Vad använder vi cookies för?

Om du klickar på ”Tillåt” i cookiefönstret så genereras en cookie som kommer ihåg att du har accepterat cookies för webbplatsen, därav blir du ej tillfrågad nästa gång du besöker sysarb.se från samma webbläsare. Vi använder också cookies för att generera statistik för att optimera webbplatsen för besökare. Vissa cookies tas bort när du lämnar sysarb.se medan andra lagras. Cookies för statistik hanteras av tredje part som också följer reglerna för lagring av cookies.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Hur tar jag bort cookies?

Du kan alltid radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare genom att ändra webbläsarens inställningar. Det kan vara bra att känna till att de flesta standardinställningar automatiskt accepterar användningen av cookies. Du kan givetvis alltid välja att ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din enhet. Då stängs alla cookies av.

Behandling av personuppgifter

Generellt

Personlig information är all slags information som till viss del kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlas en del information in. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Ändamål

Informationen används för att tillhandahålla alla tjänster ni köpt, så som anmälan till ett event eller kontaktförfrågan eller som en del av jobbansökningsprocess.

Säkerhet

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att din information missbrukas, används av obehöriga personer eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Lagring

Vi behåller informationen för den period som tillåts enligt relevant lagstiftning, syfte och samtycke. E-postadresser och sökande information som anges i samband med en jobbansökan lagras också bara så länge vi har ett legitimt syfte att behålla den.

Vi tar bor informationen om den inte längre är relevant eller om vi får en begäran (se kontaktinformation nedan).

Utlämnande av information

Information om din användning av webbplatsen delas med tredje part för statistik. Uppgifter som du anger själv (t.ex. namn och e-post) avslöjas endast i den utsträckning som du uttryckligen samtycker till dem. Till exempel använder vi ett externt program för att skicka ut inbjudan. När du registrerar dig till våra event blir du ombedd att godkänna den information som ska behandlas av tredje part i enlighet med deras integritetspolicy. Svar på jobbannons behandlas inte av tredje part.

Vilken information behandlar vi om dig?

De personuppgifter som registreras är person- och kontaktinformation så som namn, företag, e-postadress, telefonnummer och postadress. När du använder sysarb.se och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig:

  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen så som användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation så som IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Dina rättigheter

Så som fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upptill skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Statistik

Vi tror att statistik och insikter kan bidra att vi tar bättre beslut, både ifrån oss som leverantör men även för er som kund. Därför aggregerar vi avpersonifierad lönedata till central databas. Denna statistik kan sedan våra kunder använda för att jämföra sin lönedata emot sin egna. Statistik vi aggregerar är:

  • Lön
  • Befattning
  • Ålder
  • Region
  • Bransch
  • Statistikkod

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Ändra cookieinställningar

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla ininformation om dig eller den utrustning du använder.

Kontakta oss

Sysarb AB (556681-8828) är ansvarig för den behandling som sker.
Kontakta oss gärna på nedan postadress, via e-post eller telefon nedan.
Postadress: Järntorget 12c, 732 33 Arboga
E-post: [email protected]
Telefon: 0589-50160

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på [email protected] eller direkt till vårt dataskyddsombud:

Peter Wäfors
E-post: [email protected]
Telefon: 070-284 68 57

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY (fd Datainspektionen) på följande adress.
E-post: [email protected]
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm