Guider 3 min Publicerat: 2021-11-30

Guide: Så skapar du en transparent arbetsplats

I dagens arbetsmiljö blir transparens allt viktigare för att skapa ett hälsosamt och effektivt arbetsklimat. Genom att öka transparensen på arbetsplatsen kan företag främja öppenhet, tillit och engagemang bland sina anställda. Därför vi sammanställt en guide med fem effektiva strategier hur du uppnår en mer transparent arbetsplats.

Vad betyder egentligen en transparent arbetsplats?

En enkel definition av en transparent arbetsplats är ”en organisation som verkar på ett sätt som skapar öppenhet mellan chefer och medarbetare.” Det är en företagsfilosofi där syftet är att gynna både organisationen och dess arbetsstyrka genom att dela information öppet. Transparens på arbetet kan te sig i olika situationer. Det kan innebära att chefer delar företagsstatistik med resten av teamet, öppet diskuterar företagets brister och att dela ärlig feedback med medarbetarna. Transparens innefattar alla i organisationen och inte bara ledningsgruppen. Det krävs en gemensam insats för att bibehålla en transparent företagskultur, i synnerhet när det kommer till att sätta gränser och vilka förväntningar som finns på företaget.

”Transparens är att vara öppen och ärlig mot andra, oavsett hur utmanande det kan vara. För att både personliga och professionella relationer ska blomstra måste du eliminera stigmat som följer med att vara okomplicerad.”

Varför är transparens på arbetsplatsen viktigt?

Att vara transparent på arbetet kan till en början verka skrämmande, men när man tittar på alla förmåner som det medför så blir det uppenbart varför det är så viktigt. När en organisation har en transparent företagskultur så bidrar det till flera framgångsrika aspekter: det har ökat medarbetarnas engagemang, främjar kommunikationen och stärker medarbetarnas kreativitet. Det är enklare att skapa en god relation med dina kollegor och att utföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt när du upplever stöttning från din arbetsplats. Transparens på arbetet har även visat sig generera värdefulla faktorer under lång sikt. Det ökar förtroendet mellan arbetsgivare och anställda, alstrar glädje samt bidrar till en minskad stress på arbetsplatsen. Och det bästa är, det kostar ingenting!

Vill du att din arbetsplats ska bli mer transparent och inspirera omgivningen att göra detsamma? Här listar vi 5 punkter att komma igång:

1. Anställ personer som respekterar transparens

Anställ medarbetare som prioriterar öppenhet och håller med om att transparens är nödvändigt för en blomstrande arbetsmiljö. Om du anställer personer som inte förstår eller bryr sig om vikten av transparent, kan du inte förvänta dig att de ska uppfylla dina standarder.  

2. Skapa vägar för kommunikation

Se till att dina teammedlemmar har rätt kommunikationsvägar att kommunicera med varandra och dig som chef. Dessa kan vara kanaler som Teams eller via mail.

3. Dela lärdomar och misstag

Våga erkänn för dina medarbetare när saker och ting inte gick som planerat. Detta visar dina anställda att du är mänsklig och att det alltid finns utrymme för förbättring.

4. Visa och berätta resultat

Dela resultat och statistik med dina anställda, oavsett om det var lyckat eller inte. Chefer och ledare som vågar tala öppet om resultatet av teamets prestationer får respekt och tillit från sina medarbetare.  

5. Föregå med gott exempel

Om du vill att ditt team ska bli mer transparent måste du som ledare ta det första steget. Låt dina anställda veta att du är tillgänglig om de har några funderingar och ge dem verktygen som behövs för att kunna implementera detta.

Källa: Forbes

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...