Guider 2 min Publicerat: 2022-12-22

Big news, nya uppdateringar kring EU Pay Transparency Directive

Pay Transparency Directive – Nu tar vi ett steg närmare målet om jämställda löner (!)

Sammanfattningsvis innebär förslaget till direktiv att arbetsgivare inom EU behöver ha en strukturerad och dokumenterad lönemodell och att modellen måste vara tillgänglig och kommunicerad med sina medarbetare. Direktivets syfte är att öka transparensen inom företag för hur man sätter lön och därigenom uppnå mer jämställda löner. EU-kommissionen beskriver regelverket om lönetransparens i fyra huvudpunkter:

Lönetransparens för arbetssökande

Arbetsgivare behöver uppge för arbetssökande vilket lönespann och vilken jobbnivå befattningen finns inom. Arbetsgivare kommer inte heller att få efterfråga vilken lön den arbetssökande har i nuvarande anställning.

Rätt till information för anställda

Anställda kommer att ha rätt att begära information från sin arbetsgivare om sin individuella lönenivå och jämföra denna med genomsnittliga lönenivåer hos arbetsgivaren. Lönestatistiken ska kunna presenteras, oavsett företagets storlek, för kategorier av arbetstagare som utför samma arbete eller arbete av lika värde. Arbetsgivaren behöver också presentera kriterier för löneutveckling för de anställda.

Offentlig redovisning av lönegap

Arbetsgivare med fler än 100 medarbetare ska offentligt redovisa vilket lönegap som finns bland deras anställda.

Lönekartläggning

Om redovisningen av lönedata visar ett större gap mellan kvinnors och mäns löner än 5 % måste arbetsgivare genomföra en lönekartläggning och analys tillsammans med representanter för arbetstagarna.

”Om redovisningen av lönedata visar ett större gap mellan kvinnors och mäns löner än 5 % måste arbetsgivare genomföra en lönekartläggning och analys tillsammans med representanter för arbetstagarna.”

Daniel Edenholm

Grundare, Sysarb

Direktivet har fortfarande inte fastställts. Det återstår att texten formellt antas av ministerrådet och Europaparlamentet. Därefter har respektive land i EU tre år på sig att införa regelverket i nationell lagstiftning, läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Vill du veta mer om direktivet, hur du bör förbereda dig eller komma igång med er lönekartläggning? Boka ett kostnadsfritt möte med oss!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...