Insikter 3 min Publicerat: 2024-03-22

5 steg mot att utjämna könsskillnaden i arbetslivet på global nivå

Året är 2024 och historien om ökad jämställdhet i arbetslivet skrivs fortfarande. Med data från WEF’s senaste Global Gender Gap Report och och EU:s nya direktiv kring lönetransparens, utforskar vi vilka steg som måste tas för att rådande könsskillnader mellan kvinnor och män ska kunna jämnas ut.

1. Förstå könsskillnaden

Låt oss börja med en verklighetskontroll från 2023 års Global Gender Gap Report. Den visar en värld med ojämna framsteg vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män: vissa länder rör sig framåt medan andra står still. Rapporten lyfter fram skillnader i jobbmöjligheter, utbildningsnivåer, hälsa och politisk makt mellan könen vilket påminner oss om att det inte finns någon enkel universallösning för att komma åt problematiken.

2. Ekonomisk jämställdhet

Vi rör oss vidare mot ett betydande steg för jämställdheten i vårt moderna samhälle: EU:s direktiv om lönetransparens som är utformat för att ta sig an orättvisa löneskillnader på ett aktivt och konkret sätt. Direktivet är förvisso bara en del av en större kamp mot arbetsmarknadssegregering, diskriminering på arbetsplatsen och undervärdering av kvinnors arbete. Kampen för rättvis lön är förstås ett viktigt steg mot jämställdhet.

3. Utbildning och hälsa

Nästa steg mot jämställdhet handlar om utbildning och hälsa – grundläggande för en rättvis värld. Trots befintliga klyftor finns det en strävan mot att se till att alla, oavsett kön, har möjligheten att anskaffa sig ny kunskap och utbildning samt att kunna hålla sig frisk och välmående. Detta är ett stort steg mot att skapa lika villkor och möjligheter mellan kvinnor och män.

4. Politik

Genom att jobba med politisk makt kan förändring bli verklighet. Att ha fler kvinnor i ledande positioner kan göra politiken mer inkluderande och rättvis. Framsteg har gjorts på detta område men kvinnor är fortfarande underrepresenterade på toppositioner. Det är tydligt att vi behöver anstränga oss mer för att se till att alla röster hörs.

5. Gå samman för förändring

Det sista steget mot att utjämna könsskillnaderna i arbetslivet är en uppmaning till alla att följa med på den gemensamma utvecklingsresan – en resa där vi tar oss an djupt rotade normer. Arbetet för jämställdhet kräver nämligen gemensamma ansträngningar, i alla delar av samhället.

Dessa fem steg mot att utjämna könsskillnaden visar samtidigt att det finns konkreta steg att ta och att jämställdhet – utmaningar till trots – är inom räckhåll. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en värld där kön inte dikterar vad vi kan uppnå. Tiden att agera är nu – låt oss skriva en positiv historia kring utvecklingen av jämställda arbetsplatser runt om i världen!

Fler intressanta insikter från Global Gender Gap Report 2023.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna inom HR och lär dig mer om vad vi brinner för – rättvis lönesättning.

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...