Nyheter 2 min Publicerat: 2021-12-08

Har du koll på den nya visselblåsarlagen?

Ny lag om visselblåsartjänst träder i kraft den 17 december 2021. Här är allt du behöver veta!

I oktober 2019 antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. Den 17 december 2021 träder lagen i kraft i Sverige!

Vad innebär den nya lagen?

Visselblåsarlagen gäller för organisationer med fler än 50 anställda, inklusive offentliga organisationer och myndigheter. Lagen om visselblåsartjänst innebär möjligheten att anonymt kunna rapportera missförhållanden och överträdelser som sker på arbetsplatsen. Det blir obligatoriskt att införa interna rapporteringskanaler och uppföljning inom organisationen. Inkomna rapporter ska behandlas av en särskild utvald person eller grupp som besitter en betydelsefull kompetens och integritet. Visselblåsaren som genomför rapporterna i dessa kanaler ska hanteras konfidentiellt och skyddas mot möjliga negativa angrepp.

Varför är visselblåsning viktigt på ett företag?

De flesta företag strävar efter att ha en öppen och förtroendeingivande miljö på arbetsplatsen. Det ska vara ett transparent klimat och en hög etisk kultur mellan anställda och ledningsgrupper. En visselblåsarfunktion är en viktig pusselbit för att uppnå detta. En effektiv visselblåsarfunktion medför en minskad risk för korruption och oegentligheter på företaget. En anonym rapporteringskanal är avgörande för att ge medarbetarna mod att kliva fram. Det är därför av stor vikt att organisationen integrerar en säker visselblåsarfunktion som utlovar anonym rapportering och dialog. Därmed ökar chanserna att viktig information kommer fram och att positiva aspekter implementeras inom företaget. En visselblåsartjänst signalerar till medarbetare och kunder att organisationen vill agera rätt, vilket i sin tur skapar en trygg arbetsplats.

Vad kan du anmäla via en visselblåsartjänst?

  • Allvarliga missförhållanden som är brott mot svensk lag
  • Risk för liv, hälsa, säkerhet eller miljö̈
  • Kränkningar och diskriminering
  • Trolöshet mot huvudman
  • Förskingring, stöld
  • Korruption
  • Brott mot företagets egna värderingar och riktlinjer

Varför har Sysarb en visselblåsartjänst?

Sysarb värnar om att ha en schyst verksamhet. Vi vill göra rätt och uppträda rätt. Därför har vi valt att använda oss av företaget Whibler. Missförhållanden kan förekomma i alla verksamheter och vi vet att det ibland kan kännas svårt att rapportera felaktiga beteenden eller överträdelser i tjänsten. Därför vill vi erbjuda alla våra intressenter möjlighet att rapportera via en säker och neutral kanal. Vårt mål är att få fler möjligheter att så snabbt som möjligt fånga upp allvarliga missförhållanden och agera ansvarsfullt för att stoppa det.

Källa: Whibler

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...