Guider 2 min Publicerat: 2021-05-08

Snabbguide för lönekartläggning 2023 – Här listar vi allt du behöver veta!

Med 5000 lönekartläggningar i erfarenhetsbanken listar vi nedan vår snabbguide inför din lönekartläggning 2023.

Vad är en lönekartläggning?

För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du enligt DO göra både en kartläggning och en analys.

I en lönekartläggning ser du som arbetsgivare över vilka olika befattningar som finns på arbetsplatsen samt vilka av dem som är kravmässigt lika eller likvärdiga. Baserat på lönekartläggningen kan ni identifiera eventuella löneskillnader och analysera vad dessa kan bero på. En löneskillnad som kan förklaras med könsneutrala argument anses vara godkänd eller saklig.

Syftet med lönekartläggningen

Syftet med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet kallas i diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en sådan aktiv åtgärd. Förutom att lönekartläggning är er lagliga skyldighet ger det dessutom stora mervärden såsom:

  • ökad employeer branding
  • bättre underlag för cheferna i lönerevisionen
  • god översikt kring lönestrukturer och förmåner i organisationen
  • god inblick i hur jämställd organisationen faktiskt är.

Vad händer om man inte gör en lönekartläggning?

Enligt lag ska en lönekartläggning utföras varje år – för att främja ett kontinuerligt arbete med jämställdhet. Om ni inte har gjort en lönekartläggning och DO bestämmer sig för att granska er kan Nämnden mot diskriminering bestämma att ni får betala ett vite och ni är fortfarande skyldiga att göra en lönekartläggning.

Här kan du läsa mer om hur vår tjänst förenklar och förbättrar din lönekartläggning! Vår plattform ger dig datadrivna insikter med hjälp av AI och slutdokumentation i ett knapptryck.

Vill du testa vår tjänst för lönekartläggning gratis redan idag? Låt oss skräddarsy en demo och visa hur vi kan skapa framgång för just din organisation!

Läs vidare

Pengar lagda slarvigt i hög
Guider

5 tips inför lönesamtalet

5 bra tips att ha med dig inför ett lönesamtal Lönesamtal är en viktig del av arbetslivet och kan vara...

Porträtt av en kvinna
Guider

7 smarta tips för att skapa värdeskapande medarbetarsamtal

1. Håll kontinuerliga one-to-ones Många företag ser medarbetarsamtal som ett nödvändigt ont som måste genomföras en gång per år, men...

Digitalt möte
Guider

Fördelar med en digital process för löne- och medarbetarsamtal

Skapa bra förutsättningar med en digital process för medarbetar- och lönesamtal Detta är känslor som en transparent och digital process...