Nyheter 2 min Publicerat: 2021-09-29

Investmentbolagsägaren drömmer om expansiv jämställdhet i världen

Läs om hur Sysarbs styrelsemedlem Hugo Ljung bidrar till HR-techbolagets framfart genom sin breda erfarenhet inom investeringar och företagsekonomi.

Berätta lite om dig själv!

Jag har mångårig erfarenhet av investeringar i fastighetsprojekt samt av investeringar inom både noterade och onoterade placeringar. Under mitt arbetsliv har jag också gjort mycket styrelsearbete, gått olika företagsekonomiska utbildningar och drivit fritidsbåtsvarv. Nu jobbar jag i samma bolag som jag har gjort de senaste 30 åren. Jag bor och verkar i Stockholm och mitt främsta intresse är alpin skidåkning.

Varför valde du att gå in i Sysarbs styrelse?

Genom gemensamma kontakter kom jag i kontakt med Daniel när ett generationsskifte skulle ske i Sysarb. Vi fick snabbt förtroende för honom och idén som bolaget har, och valde då att tillsammans med Daniel investera i Sysarb och lösa ut den tidigare ägaren. Därefter har jag suttit i styrelsen för Sysarb.

Vilka perspektiv bidrar du med i styrelsen?

Förhoppningsvis kan min kompetens inom investeringar bidra till ett bra perspektiv i Sysarbs styrelsearbete. Jag hoppas även att kunna bidra med erfarenhet och att komma med idéer som kan hjälpa Sysarb framåt.

Nämn dina personliga framgångsfaktorer för att ett företag ska blomstra.

En framgångsfaktor är att samla på bra människor. Ett bolag blir aldrig bättre än människorna som styr och arbetar i företaget. Och en annan framgångsfaktor: Om man upptäcker att ett beslut eller en idé inte har blivit som man hade tänkt – var snabb att dra i handbromsen. Att göda ej fungerande idéer tar mycket kraft och resurser, och kan på sikt döda ett bolag.

Var tror du Sysarb befinner sig om 5 år?

Min förhoppning är att Sysarb om fem år är ett betydligt mycket större internationellt bolag som aktivt fortsätter att verka för jämställdhet och lika rättigheter!

Läs vidare

Insikter

Sveriges djärva drag: Banar väg för lönetransparens i EU

Sverige har precis höjt ribban genom att bli det första EU-landet att lansera ett banbrytande förslag för hur lönetransparensdirektivet ska...

Insikter

Jobbarkitektur: Ert ramverk för karriärutveckling

Hur kommer det sig att vissa organisationer fungerar smidigt medan andra kämpar med kaos? Hemligheten ligger ofta i en väl...

Personer skrattar
Insikter

3 viktiga saker att förstå innan ni inför lönetransparens

Att implementera lönetransparens är ett strategiskt steg mot rättvis ersättning, efterlevnad av lagkrav och ett ökat förtroende bland medarbetarna. För...