Forskning

Boka demo

Arkiv

Jämställdhet

Utmana det dolda lönegapet och främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Att det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män på̊ den svenska arbetsmarknaden är ingen nyhet – enligt siffror från...

Forskning

Gartner – undersökning avslöjar: Endast 1 av 3 finner sin lön rättvis – bristande transparens en bakomliggande orsak

En nyligen genomförd undersökning från Gartner Inc. avslöjar djupgående insikter om hur anställda ser på rättvisa och jämlikhet i lönesättningen....

Bild på kvinna
Forskning

Lönerättvisa: Påverkar gemensamma upplevelser resultatet?

Det är slutet av september och många organisationer förbereder sig nu för uppstart av lönebildningsprocessen. Vad passar då bättre än...

Bild på kvinna med armar i kors
Forskning

Arbetet med jämställda löner slutar inte vid en godkänd lönekartläggning

Våren 2019 presenterade Riksrevisionsverket en rapport som undersöker om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning verkligen bidrar till mer ekonomisk jämställdhet mellan...

Person för anteckningar
Forskning

Små steg framåt: Lönekriterier och devalvering

En av våra medarbetare, Pierre Hedström, har under sin utbildning på personalvetarprogrammet skrivit ett examensarbete om lönekriterier. Examensarbetet ”Små steg...